header.titleheader.subtitle
header.title
header.title
header.subtitle

Serviciul Vamal desfășoară un proiect pilot de testare a camerelor de corp destinate funcționarilor vamali (VIDEO)

Serviciul Vamal a demarat un proiect pilot, la postul vamal Leușeni, de testare a echipamentului staționar și a 24 unități de bodycameră 4G cu care vor fi dotați funcționarii vamali din prima și a doua linie de control. Echipamentul este destinat pentru sporirea siguranței proprii în desfășurarea atribuțiilor de serviciu a funcționarilor vamali.

De menționat, că la prima etapă, proiectul pilot de testare a camerelor de corp pentru funcționari a fost demarat la postul vamal de frontieră Leușeni, dar ulterior urmează să fie dotați și ofițerii vamali din a doua linie de control.

Astfel, funcționarii vamali au fost instruiți cu privire la utilizarea camerelor și funcționalitățile acestora, ce au drept scop sporirea nivelului de protecție și securitate a funcționarilor vamali în procesul de depistare și documentare a cazurilor de contrabandă și încălcare a legislației vamale.

Dispozitivele video corporale vor fi expuse în mod vizibil și deschis în procesul de efectuare a controlului vamal, pentru a descuraja și contracara tentativele de fraudare a legislației vamale. Înregistrarea video va fi pornită în mod obligatoriu la investigarea la fața locului a infracțiunilor și contravențiilor, efectuarea perchezițiilor și atunci când există pericol pentru viața și securitatea funcționarilor vamali.

Totodată, înregistrările video vor putea fi utilizate în calitate de probă/mijloace materiale de probă pentru constatarea existenței sau inexistenței contravenției/infracțiunii sau a altor încălcări ale legislației.

Amintim că, mijloacele moderne de control, și anume 24 unități de bodycameră 4G cu care vor fi dotați funcționarii vamali din prima și a doua linie de control, pentru sporirea siguranței proprii în desfășurarea atribuțiilor de serviciu, au fost donate Serviciului Vamal al Republicii Moldova de către Japan Tobacco International (JTI). 

Secția relații publice
Tel.: 022 574 211
press@customs.gov.md