header.titleheader.subtitle
header.title
header.title
header.subtitle

RMCO - Reabilitarea și modernizarea Postului Vamal Sculeni


 

WORKS CONTRACT AWARD NOTICE

Rehabilitation and modernization of the Customs Office Sculeni.

Publication reference: RMCO 81701/27.06.2019

3.2.1. Modernisation of the Customs Office Sculeni.

Customs Service of the Republic of Moldova intends to award a work contract for the modernization and extension of the control and road infrastructure at the BCP Sculeni, through the works for rehabilitation and modernization of the buildings, construction of new pavilion for carrying out the customs procedures, modernization and extension of the control and road infrastructure, revitalization of the water supply system and reconstruction of the sewage system. The works will be realised with the financial assistance of the European Union through the Joint Operational Programme Romania-Republic of Moldova 2014–2020.

The tender dossier is available for inspection at on the websites: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639133798026?tab=contract-notice. consulting at the same time the EuropeAid website: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do.

The deadline for submission of tender is, 11.03.2022, Time 10:00 AM.

Possible additional information or clarifications/questions will be published on website https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639133798026?tab=contract-notice.

 

Reabilitarea și modernizarea Postului Vamal Sculeni.

Referință publicare: RMCO 81701/27.06.2019

3.2.1. Modernizarea Postului Vamal Sculeni.

Serviciul Vamal al Republicii Moldova intenționează să atribuie un contract pentru executarea lucrărilor de construcție în vederea modernizării și extinderii infrastructurii Postului Vamal Sculeni, prin efectuarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a clădirilor, construcția pavilioanelor noi pentru efectuarea procedurilor vamale, modernizarea și extinderea infrastructurii, revitalizarea sistemului de alimentare cu apă și reconstrucția sistemului de canalizare. Lucrările vor fi realizate cu asistență financiară a Uniunii Europene prin intermediul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.

Dosarul de licitație poate fi accesat https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639133798026?tab=contract-notice consultând în același timp pagina web EuropeAid: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do.

Data limita pentru depunerea ofertei este, 11.03.2022, ora 10:00.

Informații adiționale sau clarificări/întrebări vor fi publicate pe pagina web: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639133798026?tab=contract-notice.

Proces verbal nr. 1/2022 al întrunirii pentru clarificări și vizită în teren, privind realizarea lucrărilor de construcții desfășurate în cadrul Proiectului PMCO4.3/1 ,,Reabilitarea și modernizarea postului Vamal Sculeni"

Proces verbal nr. 2/2022 al întrunirii repetate pentru clarificări și vizită în teren, privind realizarea lucrărilor de construcții desfășurate în cadrul Proiectului PMCO4.3/1 ,,Reabilitarea și modernizarea postului Vamal Sculeni"