header.titleheader.subtitle
header.title
header.title
header.subtitle

Rezultatele concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante în cadrul Biroului Vamal Centru (anunțat la 05.04.2022, prelungit până la 23.06.2022)

Nr. d/o

Numele, prenumele candidatului la concurs - învingător

1.

Lipai Victoria

 

 

Persoana declarată învingătoare va contacta Direcția management personal la nr. 022-274-249, în vederea numirii în funcţia de funcționar vamal.