header.titleheader.subtitle
header.title
header.title
header.subtitle

Proiecte de asistență externă ale Serviciului Vamal

 

Pe parcursul semestrului I al anului 2023, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a beneficiat de asistență externă în cadrul a 34 proiecte, dintre care 9 proiecte s-au finalizat în perioada raportată. 

 

  • Proiectul „Apel OIM - Ucraina și țările învecinate”
  • Proiectul USAID pentru Dezvoltare Economică, Guvernare și Creștere a Întreprinderilor (EDGE)
  • Proiectul „Răspuns de urgență la persoanele din Moldova afectate de criza din Ucraina”
  • Proiect UE TAIEX ”Implementarea Regulamentului de punere în aplicare a noului Cod Vamal”
  • Proiect UE TAIEX ”Familiarizarea cu aspectele practice privind aplicarea procedurilor vamale”
  • Proiect UE TAIEX ”Cele mai buni practici în domeniul asistenței administrative între autorități vamale”
  • Proiect UE TAIEX ”Managementul Integrat al Frontierei” 
  • Proiect UE TAIEX ”Noul Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS)”
  • Proiect UE TAIEX ”Clasificarea bunurilor”

Din cele 34 proiecte de asistență, 1 proiect de asistență financiară externă și 33 proiecte de asistență tehnică externă (în cadrul la 9 proiecte Serviciul Vamal este co-beneficiar).

Proiectele de asistență vizează diverse domenii precum: dezvoltarea infrastructurii IT, dezvoltarea infrastructurii posturilor vamale de trecere a frontierei, facilitarea comerțului, securitatea frontierei, mobilizarea veniturilor interne, economia digitală, comerțul electronic, digitalizarea proceselor, consolidarea capacităților funcționarilor vamali etc.

Principalii parteneri de dezvoltare în domeniul asistenței externe
Cooperarea în domeniul asistenței externe cu Uniunea Europeană (UE) și țările membre UE
1.    Proiectul „UE pentru Securitatea Frontierelor” - implementat de către Organizația Internațională a Migrației (OIM) Moldova și co-implementat de OIM Ucraina pe parcursul anilor 2020-2022, prelungit până la 31 decembrie 2023, cu cofinanțare din partea Republicii Moldova și Ucraina.
Descriere: Proiectul include 2 componente: 1) Implementarea sistemului de control video (componenta VICOS (VIdeoCOntrolSystem) pentru autoritățile vamale a Republicii Moldova și Ucrainei, cu acordarea accesului la date pentru Inspectoratul General al Poliției de Frontieră din Republica Moldova și Serviciul de Stat Grăniceresc din Ucraina); 2) Îmbunătățirea mobilității și accesibilității în zonele dificile și de-a lungul frontierei cu Ucraina, în condițiile meteorologice nefavorabile, cu scopul consolidării capacităților Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și a Serviciului de Stat Grăniceresc din Ucraina (dotarea cu echipament pentru supravegherea frontierei).
2.    Misiunea Înalților Consilieri ai UE pentru RM (EUHLAM) (2023-2025) – inițiat în 2019 și prelungit până la 01 ianuarie 2025.
Descriere: Susținerea Guvernului RM în implementarea Agendei sale de reforme și în mod special, acordarea asistenței Guvernului în dezvoltarea capacităților necesare pentru implementarea Acordului de Asociere (AA), inclusiv a Zonei de Comerț Liber și Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA), precum și asigurarea acțiunilor necesare în etapa de post liberalizare a Regimului de Vize.
3.    Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Republicii Moldova și Ucraina (EUBAM) – desfășurată pe parcursul perioadei 2005-2023.
Descriere: Misiunea promovează controlul la frontieră, normele și practicile vamale/fiscale care corespund standardelor UE și răspund necesităților ambelor țâri partenere. Principalele domenii de asistență sunt:
-    Promovarea standardelor și procedurilor Uniunii Europene de management al frontierei pentru traversarea mai rapidă de către persoane și bunuri;
-    Sporirea capacităților profesionale ale autorităților vamale și de frontieră din Republica Moldova și Ucraina;
-    Sprijinul autorităților din Republica Moldova și Ucraina în combaterea mai eficientă a criminalității transfrontaliere;
-    Acționarea în calitate de catalizator care să reunească părțile interesate cheie pentru a consolida cooperarea transfrontalieră între autoritățile de frontieră și agențiile de aplicare a legii;
-    Contribuirea la soluționarea pașnică a conflictului transnistrean.
4.    Misiunea de parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova (EUPM Moldova) - înființată la 24 aprilie 2023 de către Consiliul Uniunii Europene, în cadrul Politicii de Securitate și Apărare Comună
Descriere: Obiectivul acestei misiuni civile este de a spori reziliența sectorului de securitate al țării în domeniul gestionării crizelor și al amenințărilor hibride, inclusiv al securității cibernetice și al contracarării manipulării și interferenței informațiilor străine. Misiunea oferă consultanță strategică cu privire la dezvoltarea documentelor de politici și identifică nevoile de consolidare a capacităților de avertizare timpurie, detectare, identificare, atribuire a amenințărilor și răspuns la amenințările hibride.
5.    Proiectul „Reabilitarea și modernizarea birourilor vamale de frontieră de pe granița România-Moldova, respectiv birourile vamale Albița-Leușeni, Sculeni-Sculeni și Giurgiulești-Giurgiulești”- proiect inițiat în 28.06.2019 finanțat în cadrul Programului Operațional Comun România-Moldova 2014-2020, cu cofinanțare din partea Republicii Moldova și România.
Descriere: Acesta constituie unul dintre proiectele majore de investiții de importanță strategică pentru dezvoltarea zonei de frontieră între statele partenere și vine în susținerea angajamentelor asumate de Serviciul Vamal, atât în asigurarea unui control calitativ și eficient, cât și în fluidizarea continuă a traficului transfrontalier, astfel încât călătorii să beneficieze de siguranță și confort la standarde europene atunci când traversează frontiera.
6.    Proiect UE TAIEX ”Implementarea Regulamentului de punere în aplicare a noului Cod Vamal” - vizita de studiu (Vilnius, Lituania, 20-24 februarie 2023). Finalizat. 
Descriere: Vizita de studiu a avut loc în contextul elaborării Regulamentului de punere în aplicare a Noului Cod Vamal al Republicii Moldova, familiarizării cu procedurile de aplicare a Regulamentului UE, dobândirea de noi competențe și cunoștințe, preluarea celor mai bune practici ale Uniunii Europene în domeniul determinării valorii în vamă a mărfurilor, armonizării legislației naționale cu legislația comunitară și a aplicării ulterioare în practică.
7.    Proiect UE TAIEX ”Familiarizarea cu aspectele practice privind aplicarea procedurilor vamale” - vizita de studiu (București, 13-17 martie 2023). Finalizat.
Descriere: Vizita de studiu a avut loc în vederea familiarizării cu procedurile de depunere a cererilor și autorizarea pentru diverse proceduri vamale. Finalizat.
8.    Proiect UE TAIEX ”Cele mai buni practici în domeniul asistenței administrative între autorități vamale” - vizita de studiu (Cologne, Germania, 8-10 mai 2023). Finalizat.
Descriere: Vizita de studiu a avut loc în vederea familiarizării cu procedurile din statele UE privind asistența reciprocă în materie vamală, preluarea celor mai bune practici privind schimbul de informații în domeniul criminalității transfrontaliere și bunele practici legate de aplicarea legii.
9.    Proiect UE TAIEX ”Managementul Integrat al Frontierei” - vizită de studiu (Przemysl, Polonia, 16-18 mai 2023). Finalizat.
Descriere: Vizita de studiu a avut loc în vederea preluării celor mai bune practici în domeniul managementului coordonat al frontierei, evitarea dublării controalelor de către diferite agenții prezente în punctele de trecere a frontierei, simplificarea și optimizarea procedurilor la frontieră, implementarea sistemelor digitale inteligente la frontieră precum „Frontiera digitală”.
10.    Proiect UE TAIEX ”Noul Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS)” - vizită de studiu (Praga, Cehia, 15-19 mai 2023). Finalizat.
Descriere: Vizita de studiu a avut loc în vederea familiarizării cu procedura de tranzit comun comunitar și implementarea cu succes a sistemului informațional NCTS în Republica Moldova
11.    Proiect UE TAIEX ”Clasificarea bunurilor”- misiune de experți a Autorității Vamale Române (Chișinău, 12-16 iunie 2023). Finalizat.
Descriere: Misiunea de experți a avut drept scop schimbul de experiență în domeniul clasificărilor mărfurilor în vederea armonizării legislației naționale cu legislația comunitară și a aplicării ulterioare în practică precum și familiarizarea cu procedurile de stabilire a codului tarifar vamal pentru aplicarea Regulamentului UE.
12.    Proiectul ”EU4Digital: Sprijinirea Economiei și Societății Digitale în cadrul Parteneriatului Estic” faza II - Serviciul Vamal este co-beneficiar al Proiectului. Perioada de implementare: 2022-2025.
Descriere: Acordarea suportului în extinderea Pieței Unice Digitale a UE către statele Parteneriatului Estic, dezvoltând potențialul economiei și societății digitale în vederea asigurării creșterii economice, generării mai multor locuri de muncă, îmbunătățirii vieții oamenilor și asistării mediului de afaceri.
13.    Proiectul „Helpdesk pentru Parteneriatul Estic” (EaP Trade Helpdesk)” - Proiect sprijinit de UE în cadrul inițiativei sale EU4Business. Implementat de către Centrul de Comerț Internațional (ITC) – agenție comună a ONU și OMC. Serviciul Vamal este co-beneficiar al proiectului. Perioada de implementare: 2019-2024.
Descriere: Scopul proiectului constă în intensificarea relațiilor economice și comerciale dintre UE și țările Parteneriatului Estic, prin stimularea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina).
14.    Proiectul UE de formare și parteneriat operațional împotriva criminalității organizate (TOPCOP) - implementat de Agenția UE pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) cu suportul Agenției UE pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (EUROPOL), cu participarea DG NEAR a Comisiei Europene și EEAS. SV este co-beneficiar al proiectului. Perioada de implementare: 1 iulie 2020 – 30 iunie 2024.
Descriere: Scopul proiectului constă în consolidarea capacităților operaționale ale autorităților de aplicare a legii din țările Parteneriatului Estic în combaterea criminalității transnaționale organizate.
15.    Proiectul UE ”COARM V de sensibilizare privind promovarea controalelor eficiente ale exporturilor de arme în cooperare cu Centrele de Excelență UE în domeniul CBRN” - implementat de Oficiul Federal pentru Economie și Controlul Exporturilor (BAFA) din Germania. Serviciul Vamal este co-beneficiar al proiectului. Peroada de implementare 2021-prezent.
Descriere: Scopul proiectului constă în asigurarea asistenței administrative reciproce și asistența de cooperare cu statele non-UE în sprijinul transferurilor transparente și responsabile de arme.
16.    Proiectul UE „Suport pentru modernizarea și evaluarea managementului integrat al frontierei în Republica Moldova”, finanțat de UE prin intermediul inițiativei MIEUX (Migration EU expertise) și implementat de către Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor Migraționale (ICMPD). Serviciul Vamal este co-beneficiar al proiectului. Perioada de implementare: 2021-2023.
Descriere: Scopul proiectului constă în asigurarea managementului calității în aplicarea principiilor de Management Integrat al Frontierelor (MIF) prin:
-    Constituirea mecanismelor viabile de evaluare și control al calității și conformității proceselor, procedurilor, legislației și altor componente realizate la nivel național, cu cele efectuate și puse în aplicare la nivelul UE în domeniul managementului integrat al frontierei;
-    Crearea și punerea în aplicare a cadrului regulator și instituțional relevant, aferent domeniului managementului integrat al frontierei, conform reglementărilor UE adaptate la situația din Republica Moldova.
17.    Proiectul „Sprijinirea protecției, tranzitului, întoarcerii voluntare și informate și reintegrării cetățenilor Parteneriatului Estic și a responsabilităților țărilor terțe afectați de conflictul din Ucraina” - implementat de Organizația Internațională a Migrației (OIM) Moldova. Serviciul Vamal este co-beneficiar al proiectului. Perioada de implementare: 24 februarie 2022 – 23 februarie 2025.
Descriere: Proiectul acordă suport în fortificarea capacităților instituționale și achiziționarea echipamentelor.
18.    Proiectul „Digitalizarea Serviciului Vamal” - finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și implementat de Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD). Perioada de implementare: 2021–2023.
Descriere: Proiectul constă din 5 Faze.
Faza 1: Suportul SV în facilitarea e-comerțului transfrontalier prin digitalizarea procesării înainte de sosire a trimiterilor poștale și a poștei rapide – CN22/23 (realizat în 2021-2022).
Faza 2: Suportul SV în implementarea Certificatelor de origine preferențiale în format electronic (în proces de realizare în 2021-2023).
Faza 3: Digitalizarea proceselor de luare și gestionare a deciziilor vamale prin implementarea Sistemului de management al deciziilor vamale al SVRM (2022-2023). 
Faza 4: Simplificarea mediului de afaceri și sporirea transparenței proceselor de vămuire prin implementarea Cabinetului agentului economic al SV (2023).
Faza 5: Îmbunătățirea eficienței generale și digitalizarea operațiunilor vamale, permițând un mediu fără hârtie (2023).
19.    Proiectul de implementare în Republica Moldova a Sistemului Electronic de Schimb de Date SEED+ - finanțat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), cu cofinanțare din partea Republicii Moldova. Perioada de implementare: 2021–2024.
Descriere: Scopul proiectului constă în implementarea Sistemului electronic de schimb de date SEED care va permite trasabilitatea mărfurilor în circuitul acestora între statele parte la CEFTA pentru aplicarea cumulului total al originii și taxelor draw-back și în care, după modernizarea la versiunea SEED+, integrarea modulelor AEO și managementul riscurilor, precum și toate agențiile care eliberează actele permisive în cadrul comerțului transfrontalier.
20.    Proiectul „Inițiativa de Asistență Operațională în Moldova” - finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei, implementat de Organizația Internațională a Poliției Criminale (INTERPOL). Perioada de implementare 01.10.2022 – 31.07.2023.
Descriere: Proiectul asigură suportul operațional organelor de drept naționale în prevenirea și combaterea traficului de arme și muniții, migrației ilegale, traficului de persoane, terorismul și alte ilegalități conexe.
21.    Proiectul „Dezvoltarea capacităților chinologice ale Serviciului Vamal și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din Republica Moldova”, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare (CzechAid). Serviciul Vamal este co-beneficiar al proiectului. Perioada de implementare 2022-2025.
Descriere: Scopul proiectului constă în consolidarea capacităților de management al frontierei în domeniul chinologic și aproximarea acestora cu standardele statelor membre ale UE.
22.    Proiectul „Consolidarea capacităților pentru protecția refugiaților ucraineni, a responsabilităților țărilor terțe și a comunităților gazdă din Moldova” - finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Italiene, implementat de Organizația Internațională a Migrației (OIM) Moldova. Serviciul Vamal este co-beneficiar al proiectului. Perioada de implementare: 01 iulie 2022 – 30 iunie 2024.
Descriere: Scopul proiectului constă în consolidarea capacităților profesionale a funcționarilor din cadrul Serviciului Vamal și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.
23.    Proiectul „Apel OIM - Ucraina și țările învecinate” - finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord / Biroul pentru Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare (FCDO), implementat de OIM Moldova. Finalizat.
Descriere: Scopul proiectului constă în asistență tehnică pentru perioada de iarnă prin furnizarea de echipamente.


Cooperarea în domeniul asistenței externe cu Statele Unite ale Americii (SUA)

24.    Programul de Control al Exporturilor și Securitatea Frontalieră (EXBS) – implementat cu suportul Departamentului de Stat SUA. Perioada de desfășurare: 2011-perioada finalizării nu este reglementată de partener.
Descriere: Scopul programului constă în acordarea suportului în prevenirea proliferării armelor de distrugere în masă (ADM), acumulărilor destabilizatoare, transferurilor iresponsabile ale armelor convenționale prin asistență în crearea sistemelor eficiente naționale de control al comerțului strategic în țările care posedă, produc, livrează mărfuri strategice, precum și țările prin teritoriul cărora aceste mărfuri pot fi tranzitate.
25.    Programul „Depistarea și Prevenirea Cazurilor de Contrabandă cu Substanțe Nucleare” (NSDD) – implementat cu suportul Administrației Naționale pentru Securitate Nucleară (NNSA) a Departamentului Energiei al SUA. Perioada de desfășurare: 2011-perioada finalizării nu este reglementată de partener.
Descriere: Scopul programului constă în acordarea suportului în prevenirea și combaterea traficului ilicit de materiale nucleare și alte substanțe radioactive, prin instalarea sistemelor tehnice de detectare și identificare a acestor materiale și substanțe la punctele de trecere a frontierei de stat, precum și prin acordarea suportului metodologic.
26.    Programul „Prevenirea Proliferării Armelor de Distrugere în Masă” implementat cu suportul Agenției pentru Apărare și Reducere a Amenințărilor (DTRA) a Departamentului Apărării al SUA. Perioada de desfășurare: 2011-perioada finalizării nu este reglementată de partener.
Descriere: Scopul programului constă în asistența prin dotarea instituțiilor cu echipamente de control vamal necesare și instruiri în vederea prevenirii proliferării armelor de distrugere în masă.
27.    Programul ”Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA)” – implementat cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Lansat la 2 iunie 2022. Perioada de implementare: 2022-2027
Descriere: Scopul programului constă în impulsionarea dezvoltării economiei naționale, stimularea redresării durabile și incluzive din criza regională și îmbunătățirea mediului de afaceri și comerțului în Republica Moldova.
28.    Proiectul USAID pentru Dezvoltare Economică, Guvernare și Creștere a Întreprinderilor (EDGE) - implementat de International Development Group LLC (IDG). Finalizat.
Descriere: Scopul proiectului constă în acordarea suportului întru creșterea economică inclusivă, durabilă și susținerea privind integrarea intraregională și euroatlantică.
29.    Programul de Dezvoltare a Dreptului Comercial (CLDP) - implementat cu suportul Departamentul Comerțului al SUA. Perioada de desfășurare: 2004 - perioada finalizării nu este reglementată de partener.
Descriere: Scopul programului constă în sprijinul în consolidarea capacităților pentru funcționarii publici din Republica Moldova.
30.    Proiectul „Răspuns de urgență la persoanele din Moldova afectate de criza din Ucraina” - finanțat de Biroul pentru Populație, Refugiați și Migrație (PRM) al Departamentului de Stat al SUA, implementat de OIM Moldova. Finalizat.
Descriere: Scopul proiectului constă în sprijinul gestionării neîntrerupte și eficiente a frontierelor în contextul crizei energetice.
31.    Proiectul „Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova (AIC)”, Faza 2, al Departamentului de Stat al SUA (Biroul Internațional pentru Combaterea Drogurilor și Aplicarea Legii - INL), implementat de Consiliul Europei (Secția Criminalitate Economică și Cooperare, Departamentul Acțiune contra Crimei, Direcția Generală pentru drepturile omului și Supremația Legii). Serviciul Vamal este co-beneficiar. Perioada de desfășurare: septembrie 2022 – august 2024.
Descriere: Scopul proiectului constă în sprijinul autorităților naționale în abordarea eficientă a corupției și în executarea controalelor de integritate.


Cooperarea în domeniul asistenței externe cu organizații internaționale

32.    Programul global de facilitare a comerțului (GTFP) - finanțat de Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice (SECO) din Confederația Elvețiană, implementat de Organizația Mondială a Vămilor (OMV). Perioada de desfășurare 2022-2023.
Descriere: Scopul programului constă în contribuirea la stimularea și facilitarea comerțului internațional al țărilor beneficiare selectate, în special al administrațiilor vamale, prin implementarea și aplicarea standardelor internaționale și a celor mai bune practici pentru importul, exportul și tranzitul mărfurilor comerciale.
33.    Programul Controlul Containerelor al Agenției Națiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității - implementat cu suportul Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă (UNODC) și Organizația Mondială a Vămilor (OMV). Perioada de desfășurare: 2014 - perioada finalizării nu este reglementată de partener.
Descriere: Scopul programului constă în acordarea suportului în depistarea containerelor cu risc sporit.
34.    Proiect regional CONTACT-Black Sea - implementat de Institutul Interregional de Cercetare a Criminalității și Justiției al Națiunilor Unite (UNICRI) cu suportul financiar al Guvernelor SUA, Marii Britanii și Norvegiei. Perioada de implementare: 2020-2022.
Descriere: Consolidarea capacităților de combatere a traficului cu materiale radiologice și nucleare în regiunea bazinului Mării Negre. Statele participante: Republica Moldova, Georgia, Ucraina.

 

Detalii în Tabel: ”Asistența tehnică externă de care beneficiază Serviciul Vamal (ianuarie – iunie 2023)”