header.titleheader.subtitle
header.title
header.title
header.subtitle

Plățile administrate de către Serviciul Vamal în primele 6 luni ale anului 2023

În primele 6 luni ale anului 2023 la bugetul public național au fost încasate venituri administrate de către Serviciul Vamal în valoare de 16 301 802,1 mii lei, ceea ce constituie 42,9% din sarcina stabilită și cu 766 939,4 mii lei mai mult (+4,9%) decât în perioada analogică a anului 2022. Ponderea cea mai mare o are TVA cu cca 69%, urmată de acciza cu 23%, taxa vamală cu 6%.

 

 


Din suma totală a încasărilor pe perioada ianuarie - iunie 2023:
1)    TVA la import a constituit 11 267,88 mil lei, ceea ce reprezintă 69,1 % din totalul plăților percepute la bugetul de stat. Faţă de aceeași perioadă a anului 2022 (în care au fost acumulate 11 215,68 mil lei) se constată o creștere cu 52,21 mil lei sau cu 0,5 % mai mult.
2)    Accize la import – 3 716,5 mil lei, ceea ce reprezintă 22,8 % din totalul plăților percepute la bugetul de stat. Comparativ cu perioada similară a anului precedent (în care au fost acumulate 3 119,68 mil lei) se constată o creștere cu 596,82 mil lei sau cu 19,1 % mai mult.
Analiza structurală la capitolul încasării accizelor reflectă următoarele:

  • Accize la produsele petroliere importate – 1 67053,6 mil lei (44,9 % din totalul accizelor percepute), ceea ce este cu 14,2 % (+208,23 mil lei) mai mult decât în perioada similară a anului precedent (în care au fost acumulate 1 462,29 mil lei); 
  • Accize la produse din tutun – 1 102,74 mil lei (29,7 % din totalul accizelor percepute), ceea ce este cu 23,3 % (+208,42 mil lei) mai mult faţă de perioada similară a anului precedent (în care au fost acumulate 894,31 mil lei). 
  • Accize la mijloace de transport importate – 691,78 mil lei (18,6 % din totalul accizelor percepute), ceea ce atestă o creștere cu 28,5 % (+146,28 mil lei) față de perioada similară a anului precedent (în care au fost acumulate 545,5 mil lei) ;
  • Accize la gazele lichefiate importate – 110,54 mil lei (3 % din totalul accizelor percepute) sau cu 10,0 % (+10,05 mil lei) mai mult decât în perioada similară a anului precedent (în care au fost acumulate 100,49 mil lei);
  • Accize la berea importată – 44,73 mil lei (1,2 % din totalul accizelor percepute) sau cu 22,1 % (+ 8,1 mil  lei) mai mult decât în perioada similară a anului precedent (în care au fost acumulate 36,63 mil lei); 
  • Accize la rachiu, lichioruri, divinuri și alte băuturi – 63,91 mil lei (1,7 % din totalul accizelor percepute) sau cu 24,4 % (+ 12,53 mil lei) mai mult decât în perioada similară a anului precedent (în care au fost acumulate 51,38 mil lei); 
  • Accize la alte mărfuri – 30,96 mil. lei (0,8 % din totalul accizelor percepute) sau cu 10,5 %  (+2,9 mil lei) mai mult decât perioada similară a anului precedent (în care au fost acumulate 28,0 mil.lei); 
  • Accize la vinuri importate – 1,3 mil lei (0,04 % din totalul accizelor percepute) sau cu 22,5 % (+0,24 mil lei) mai mult față de perioada similară a anului precedent (în care au fost acumulate (1,06 mil lei). 

3) Taxa vamală – 942,96 mil lei, ceea ce reprezintă 5,8 % din totalul plăților percepute la bugetul de stat. Comparativ cu perioada similară a anului precedent (în care au fost acumulate 830,59 mil lei) se constată o creștere cu 112,37 mil lei sau cu 13,5 %.
4) Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale – 356,85 mil lei, ceea ce reprezintă 2,2% din totalul plăților percepute la bugetul de stat. Comparativ cu  perioada similară a anului precedent (în care au fost acumulate 353,23 mil lei) se constată o creștere cu 3,6 mil lei sau cu 1,0 %.

 

Principalele produse din punct de vedere al plăților vamale încasate (Top 10 Capitole conform Nomenclaturii Combinate de Mărfuri), atât în 6 luni 2023 cât și în 6 luni 2022 nu s-a schimbat semnificativ. Astfel, top 10 capitole de mărfuri în 2023 au format 63,7% din totalul drepturilor de import încasate.  
Circa 25% din suma drepturilor de import în 6 luni 2023 au constituit mărfurile de la Capitolul 27 – combustibili minerali, motorina, benzina, păcura ș.a. Astfel în primele 6 luni ale anului 2023 au fost importate cu 135,1 mii tone mai puțin decât în perioada similară a anului trecut, și respectiv și drepturile de import s-au diminuat considerabil, cu circa 325 mil. lei.

Dinamica importurilor de combustibili pentru perioada ianuarie-iunie 2023/ ianuarie-iunie 2022    

 

 

Dinamica importurilor de combustibili pe tipuri de plăți      

                 

Tutunurile, înlocuitorii de tutun, țigările de la ”Capitolul 24” în 2023 au constituit circa 9% din totalul drepturilor de import fiind declarate la importul de mărfuri o cantitate mai mare cu circa 318 tone (+22%) mai mare decât în anul 2022, valoarea statistică cu 60 mln. lei (+20%) mai mare, iar drepturile de import percepute au constituit 1 455 mil lei, fiind în creștere cu 278 mil lei (+23,6%). 
Din întreg Capitolul 24, țigările de la poziția tarifară 2402 și heets-urile de la poziția tarifară 240411, sunt mărfurile cu cea mai mare pondere în încasări, conform tabelului. 

 


Încasările de la mijloacele de transport  de la Capitolul 87 au constituit în 2023 - 7,2% din total impozite încasate, fiind încasate 1 150 mil lei, cu peste 184 milioane lei mai mult decât în perioada similară a anului trecut.

 

În perioada de referință au fost aplicate scutiri și preferințe tarifare la importul mărfurilor în sumă de 8316,03 mil.lei.


Factorii care au contribuit la majorarea veniturilor în perioada lunilor ianuarie-iunie 2023 față de perioada analogică a anului 2022

1) Majorarea cotelor accizelor pentru anul 2023 (de ex. la țigări – cu 239,75 lei/1000 buc sau 25%, la benzină și derivate ale produselor petroliere – cu 637 lei/tonă sau 9%; la motorină – cu 268 lei/tonă sau cu 9%, la gaze lichefiate – cu 197 lei/tona sau cu 5%);
2) Majorarea, în perioada ianuarie-iunie 2023 față de perioada analogică a anului 2022, a volumelor cantitative la importul unor categorii de mărfuri (Anexa nr.3). Cele mai semnificative creșteri se constată la:
a.    Tutun și înlocuitori (Capitolul 24) – cu 0,32 mii tone, ceea ce a contribuit la creșterea cu +278,04 mil lei a veniturilor vamale;
b.    Mașini și aparate electrice (Capitolul 85) – cu 4,7 mii tone, creșterea veniturilor vamale constituind + 222,18 mil lei.
c.    Vehicule (Capitolul 87) - cu 2,5 mii tone, ceea ce a contribuit la creșterea cu +184,68 mil lei a veniturilor vamale;
d.    Uleiuri esențiale (Capitolul 33) – cu 0,05 mii tone , ceea ce a contribuit la creșterea cu + 57,44 mil lei;
e.    Legume (Capitolul 07) – cu 24,37 mii tone, ceea ce a contribuit la creșterea cu +55,76 mil lei;
f.    Băuturi (Capitolul 22) – cu 6,96 mii tone, ceea ce a contribuit la creșterea cu +53,25 mil lei; 


3)  Majorarea valorii statistice la importul unor mărfuri, care a condus la majorarea încasărilor vamale:
a.  Fructe (Capitolul 08) - cu 162,99 mil lei, ceea ce a contribuit la creșterea cu +47,51 mil lei a veniturilor vamale. 


Factorii care au contribuit la micșorarea veniturilor în perioada ianuarie - iunie 2023 față de perioada analogică a anului 2022 

1.    Micșorarea cu 5,5 % a întregului volum cantitativ la importul mărfurilor. Cele mai semnificative descreșteri se constată la:
a)    Combustibili (Capitolul 27) – micșorarea volumelor cu 135,1 mii tone (-13 %), ceea ce a contribuit la descreșterea veniturilor cu 325,1 mil lei;
b)    Grăsimi, uleiuri de origine animalieră (Capitolul 15) – micșorarea volumelor cu 13,6 mii tone (-65%), ceea ce a contribuit la descreșterea veniturilor cu 100,5 mil lei;
c)    Carne (Capitolul 02) – micșorarea volumelor cu 5,8 mii tone (-27%), ceea ce a contribuit la descreșterea veniturilor cu 60,26 mil lei;
d)    Materiale plastice (Capitolul 39) - micșorarea volumelor cu 2,2 mii tone (-5%), ceea ce a contribuit la descreșterea veniturilor cu 52,1 mil lei;
e)    Produse chimice (Capitolul 38) - micșorarea volumelor cu 1,0 mii tone (-7%), ceea ce a contribuit la descreșterea veniturilor cu 51,4 mil lei;
f)    Semințe oleaginoase (Capitolul 12) – micșorarea volumelor cu 38,07 mil lei (-7%), ceea ce a contribuit la descreșterea veniturilor cu 42,25 mil lei;
g)    Lemn (Capitolul 44) – micșorarea volumelor cu 2,7 mii tone (-2%), ceea ce a contribuit la descreșterea veniturilor cu 40,31 mil lei;
h)    Cauciuc (Capitolul 40) - micșorarea volumelor 1,5 mii tone (-18%), ceea ce a contribuit la descreșterea veniturilor cu 35,94 mil lei;;
i)    Hârtie și carton (Capitolul 48) – micșorarea volumelor cu 8,7 mii tone (-23%), ceea ce a contribuit la descreșterea veniturilor cu 33,18 mil lei.

2.    Micșorarea prețului declarat în vamă la benzină și motorină (Anexa nr.4)
a)    cu 15 % la benzină ( de la 19,14 lei per kg in primele 6 luni 2022 la 16,24 lei per kg în primele 6 luni 2023) ;
b)     cu 21 % la motorină ( de la 20,03 lei per kg în primele 6 luni 2022 la 15,82 lei per kg în primele 6 luni 2023). 
Astfel, în primele 6 luni ale anului 2023 valoarea în vamă a motorinei a constituit 4 824 mil lei, iar în primele 6 luni ale 2022- 6 156 mln. lei, astfel veniturile ratate au constituit 160 mil lei.
3.    Micșorarea cheltuielilor  pentru transport maritim
În primul semestru ale anului 2023-costul de transport al containerelor maritime s-a diminuat semnificativ. Dacă în primul semestru ale anului 2022, 1 container de 40 de picioare din China, India, Coreea de Sud către Republica Moldova costa 14000-15000$, în anul 2023 costul lui a scăzut la circa 4000-5000 $. În primul semestru au fost importate mărfuri din China prin intermediul containerelor:
•    containere 40 picioare- 3686 containere
•    containere 20 picioare- 830 containere
Astfel, ținând cont de cele relatate supra, doar în cazul containerelor sosite din China valoarea statistică s-a diminuat cu circa 700 mil lei, iar veniturile ratate au constituit circa 150 mln. lei.
4.    Micșorarea veniturilor la importul de gaze naturale.
Conform Legii nr.234/28.07.2022 privind eliberarea S.A. „Energocom” de obligația de a garanta rambursarea împrumutului și privind acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și/sau servicii destinate implementării proiectului „Securitatea furnizării gazelor naturale”  S.A. „Energocom” se scutește la import de TVA fără drept de deducere, de accize, de taxa vamală, de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale în limita sumei de 300 mln. euro. În perioada ianuarie – iunie 2023 de către SA Energocom au fost importate gaze naturale în valoare de 188,5 mln. euro, iar veniturile neîncasate la importul gazelor naturale au constituit 296,6 mil lei. Astfel, SA Energocom ar urma să mai importe gaze naturale cu aplicarea scutirii în valoare de 111,5 mil euro, iar veniturile ratate ar constitui încă 177 mil lei. 
5.    Evoluția cursului valutar în primele 6 luni a anului 2023
În primele 6 luni cursul de schimb a valutei Euro a scăzut  cu 1,6 % în comparație cu aceiași perioada a anului 2022, iar a cursului de schimb a USD cu 0,4 % în comparație cu aceiași perioadă a anului trecut. Neîncasările în urma aprecierii MDL au constituit circa 150 mil lei.

 

Totodată exporturile de cereale în perioada de referință au scăzut cu circa 27% comparativ cu perioada similară a anului 2022. De menționat, că importurile și exporturile în Republica Moldova sunt interdependente, deoarece odată ce scad exporturile de cereale, considerabil scade și importul de combustibil (ce urma să fie utilizat la transportarea cerealelor la export).

 

Veniturile încasate de către Serviciul Vamal și vărsate direct în bugetul de stat și redistribuiți pentru salarii, dezvoltarea infrastructurii, proiecte sociale ș.a., sunt compuse din drepturile de import achitate de către agenții economici de bună credință. 

Totodată, Serviciul Vamal asigură verificarea corectitudinii determinării valorii în vamă a mărfurilor importate în baza evaluării riscurilor determinate/potenţiale în cadrul perfectării tranzacțiilor de import. Astfel, autoritatea vamală întreprinde toate măsurile necesare în vederea neadmiterii diminuării valorii în vamă și asigură încasarea în măsură deplină a plăților vamale la buget. În acest context, suma drepturilor de import percepută suplimentar la buget urmare derulării procesului de verificare a valorii în vamă a mărfurilor reprezintă un indice nesubstanțial, cum ar fi pentru a.2022 , de 526 mln. lei, în comparație cu 461 mln. lei înregistrate în a.2021 (sau cu 65 mln. lei mai mult ce constituie o creștere de circa +14%).

De menționat, că pentru 6 luni ale anului curent în rezultatul rectificării valorii în vamă declarate organul vamal a încasat suplimentar 355 mln lei la buget, ceea ce constituie o pondere de 2,2 la sută din totalul drepturilor de import încasate la buget.

Analizând datele prezentate în tabel, conchidem că veniturile încasate de către Serviciul Vamal sunt compuse din drepturile de import achitate de către agenții economici de bună credință, iar încasările urmare a verificărilor valorii în vamă constituie un indice nesubstanțial, în mediu de 2%.