header.titleheader.subtitle
header.title
header.title
header.subtitle

Introducerea și scoaterea valutei


Principiile generale de reglementare valutară în Republica Moldova, drepturile şi obligaţiile persoanelor la importul şi exportul valorilor valutare, inclusiv numerarului în valută străină şi în monedă naţională, sunt stabilite în Legea privind reglementarea valutară  nr. 62-XVI  din  21.03.2008 (capitolul III).

Intrarea în Republica Moldova
Introducerea în Republica Moldova a numerarului în monedă naţională, precum şi numerarului şi cecurilor de călătorie în valută străină nu este limitată.

Declararea valorilor valutare introduse
Persoanele fizice sunt obligate să declare în scris organelor vamale sumele ce depăşesc 10.000 de euro (sau echivalentul lor) de persoană/călătorie.
Persoanele fizice au dreptul să declare în scris sumele ce nu depăşesc 10.000 de euro (sau echivalentul lor) de persoană/călătorie.

 

Reguli pentru persoane fizice rezidente şi nerezidente

 Forma de declarare 

 Suma în valută străină sau echivalentul în  monedă naţională 

Declarare în scris

La intrare

La ieşire

Opţional

pînă la 10.000 Euro

pînă la 10.000 Euro

Obligatoriu

peste 10.000 Euro

de la 10.000 pînă la 50.000 Euro  (*)

 (*) cu condiţia prezentării organelor vamale a documentelor confirmative, pentru suma ce depăşeşte 10.000 de euro (sau echivalentul lor), şi anume:

  • actele vamale ce confirmă introducerea mijloacelor băneşti în Republica Moldova; şi/sau
  • permisiunile pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, eliberate de băncile licenţiate, şi/sau autorizaţii pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, eliberate de Banca Naţională a Moldovei.

Conform Legii cu privire la tariful vamal nr. 1380 din 20.11.97 valuta naţională, valuta străină (cu excepţia celei folosite în scopuri numismatice), precum şi hârtiile de valoare sunt scutite de taxă vamală.

Ieşirea din Republica Moldova

  • sumele pînă la 10.000 de euro (sau echivalentul lor*)

persoanele fizice au dreptul de a scoate numerar în monedă naţională, precum şi numerar şi cecuri de călătorie în valută străină în sumă totală ce nu depăşeşte 10.000 de euro (sau echivalentul lor) de persoană/călătorie, fără a prezenta organelor vamale documentele confirmative.

  • sumele de peste 10.000 de euro (sau echivalentul lor*), însă care nu depăşeşte 50.000 de euro (sau echivalentul lor*)

persoanele fizice au dreptul de a scoate numerar în monedă naţională, precum şi numerar şi cecuri de călătorie în valută străină în sumele de peste 10.000 de euro (sau echivalentul lor), însă care nu depăşesc 50.000 de euro (sau echivalentul lor) de persoană/călătorie, cu condiţia prezentării organelor vamale a documentelor confirmative, pentru suma ce depăşeşte 10.000 de euro (sau echivalentul lor), şi anume:

a) actele vamale ce confirmă introducerea mijloacelor băneşti în Republica Moldova; şi/sau
b) permisiunile pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, eliberate de băncile licenţiate, şi/sau autorizaţii pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, eliberate de Banca Naţională a Moldovei.

  • sumele ce depăşesc 50.000 de euro (sau echivalentul lor*)

Sumele ce depăşesc 50.000 de euro (sau echivalentul lor) pot fi transferate din Republica Moldova în cadrul operaţiunilor valutare curente şi de capital, plăţilor şi transferurilor în/din străinătate între rezidenţi şi nerezidenţi, conform prevederilor art.17, 18 şi 23 ale Legii privind reglementarea valutară nr. 62-XVI din 21.03.2008.

Declararea valorilor valutare la scoaterea acestora din ţară 

Persoanele fizice sunt obligate să declare în scris organelor vamale sumele ce depăşesc 10.000 de euro (sau echivalentul lor) de persoană/călătorie.
Nedeclararea atrage răspunderea conform legislaţiei în vigoare.

Persoanele fizice au dreptul să declare în scris sumele ce nu depăşeşte 10.000 de euro (sau echivalentul lor) de persoană/călătorie.

  • Nu se admite introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în monedă naţională, precum şi a numerarului şi cecurilor de călătorie în valută străină în bagajul neînsoţit de către persoana fizică.

* echivalentul sumelor în valutele respective se determină aplicînd cursul oficial al leului moldovenesc stabilit de Banca Naţională a Moldovei, valabil la ziua trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova.

Persoane juridice

Introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în valută străină şi în monedă naţională şi a cecurilor de călătorie în valută străină se permite persoanelor juridice în cazuri stabilite în art. 30 din Legea privind reglementarea valutară  nr. 62-XVI din 21.03.2008.

Introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului se efectuează prin intermediul persoanelor fizice - reprezentanţi ai persoanelor juridice în cauză.