header.titleheader.subtitle
header.title
header.title
header.subtitle

În atenția persoanelor fizice care au introdus sau intenționează să introducă un mijloc de transport înmatriculat în străinătate și declarat prin acțiune în Republica Moldova

Începând cu data de 01.01.2023, persoanele fizice rezidente şi cele nerezidente au dreptul de a introduce mijloace de transport declarate prin acțiune şi plasate sub regim vamal de admitere temporară pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, pe un termen de până la 180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni consecutive, fără excepții.

Astfel, urmare a intrării în vigoare a modificărilor operate la Codul vamal al Republicii Moldova a fost exclusă prevederea conform căreia mijloacele de transport auto introduse pe teritoriul vamal de către persoanele fizice cu domiciliul în orice stat străin şi care deţin permis de conducere emis în ţara în care au domiciliu, declarate prin acţiune, se pot afla pe teritoriul vamal al Republicii Moldova pe un termen mai mare de 180 zile, până la 3 ani

Această prevedere a fost exclusă în vederea racordării cadrului legal național la prevederile aqu-lui comunitar și la prevederile art. 9 alin. 2 Anexa C a Convenției privind admiterea temporară încheiată la Istanbul la data de 26 iunie 1990, conform căreia ”Mijloacele de transport de uz particular pot rămâne pe teritoriul de admitere temporară o perioadă continuă sau nu de 6 luni, în intervalul de 12 luni”

Conchidem, că conform prevederilor legale, ”persoanele fizice rezidente şi cele nerezidente au dreptul de a introduce pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, fără achitarea drepturilor de import, cu achitarea vinietei, în scopuri personale, mijloace de transport clasificate la poziţiile tarifare 8702, 8703, 8704 (cu o greutate în sarcină maximă de maximum 5 t), 8711 şi remorcile ataşate la acestea (poziţia tarifară 8716), indiferent de termenul lor de exploatare, doar în cazul în care vor fi declarate prin acţiune şi plasate sub regim vamal de admitere temporară pe un termen de pînă la 180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni consecutive”.

În concluzie, dacă aveți neclarități sau întrebări cu privire la legislația vamală, regimurile și destinațiile vamale, vă rugăm să contactați operatorii Centrului Unic de Apel al Serviciului Vamal, la numărul de telefon: +373 22 78-88-88, pentru a primi explicații și răspunsuri la întrebările adresate.

Secția relații publice
Tel.: 022 574 211
press@customs.gov.md