header.titleheader.subtitle
header.title
header.title
header.subtitle

Desfășurarea celui de-al doilea Forum Internațional pentru Facilitarea Comerțului „Sprijinirea exporturilor ucrainene prin Coridoarele de Solidaritate"

12 octombrie 2023, Chișinău – Conducerea Serviciului Vamal a participat astăzi la cel de-al doilea Forum Internațional pentru Facilitarea Comerțului „Sprijinirea exporturilor ucrainene prin Coridoarele de Solidaritate", organizat în parteneriat cu Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM).

Evenimentul s-a desfășurat în format hibrid, avându-i în calitate de participanți pe Ambasadorul Delegației UE în Republica Moldova, Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, reprezentanți ai Comisiei Europene, Vicepremierul, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova, conducători din cadrul ministerelor de resort, conducători ai administrațiilor vamale, portuare și feroviare din Republica Moldova, România și Ucraina, reprezentanți ai mediului de afaceri și alți parteneri internaționali.

Conducerea administrațiilor vamale din Republica Moldova, România și Ucraina au prezentat informații despre acțiunile întreprinse și cele preconizate în vederea fluidizării traficului de mărfuri și și-au reiterat angajamentul de a sprijini Culoarele de Solidaritate UE - UA, în vederea deblocării potențialului logistic, prin utilizarea eficientă a infrastructurii și a echipamentelor existente pentru sporirea capacității coridoarelor de transport, precum și diversificarea rutelor comerciale.

Discuțiile s-au axat pe aspecte de intensificare a cooperării trilaterale între posturile și birourile vamale de frontieră corespondente, precum și necesitatea de a participa în comun la mecanismele de cooperare și proiectele la nivelul UE, care în final vor avea un impact semnificativ pentru fluidizarea traficului. În acest context, autoritățile vamale din cele trei țări participante au apreciat sprijinul constant oferit de către partenerii internaționali și asistența în gestionarea situațiilor de criză la frontiere și asigurarea securității acestora, în contextul regional.

Conducerea Serviciului Vamal a exprimat deschiderea pentru implementarea în continuare a măsurilor comune cu autoritățile vamale din Ucraina și România privind îmbunătățirea capacității infrastructurii, a interoperabilității și eficienței serviciilor în punctele de trecere a frontierei, în scopul asigurării accesibilității atât a exportatorilor autohtoni, cât și a celor din statul vecin către rețeaua trans-europeană de transport. 

Secția relații publice
Tel.: 022 574 211
press@customs.gov.md