header.titleheader.subtitle
header.title
header.title
header.subtitle

Concluzii și recomandări ca rezultat a implementării Proiectul pilot privind efectuarea schimbului electronic de informații vamale între Republica Moldova și România

Serviciul Vamal al Republicii Moldova în comun cu Direcția Generală a Vămilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală din România, Programul EU4Digital, Direcția Generală pentru Vecinătate și Negocieri de Extindere (DG NEAR) a Comisiei Europene, Delegația UE în Republica Moldova, Secretariatul CEFTA au desfășurat ședința de totalizare, în rezultatul implementării proiectul pilot e-Customs (e-Vama) a schimbului automat de informații vamale între Republica Moldova și România.

În cadrul Proiectului pilot, care a fost desfășurat în perioada 24-25 martie 2022, în decurs de 24 de ore, la punctul de trecere a frontierei Leușeni - Albița, administrațiile vamale participante au realizat schimb de date electronice privind 153 mijloace de transport fără marfă. 

Astfel, a fost menționat că sistemul SEED (Schimbul Electronic Sistemic de Date) a rulat fără probleme în timpul pilotării pe camioane fără marfă în ambele direcții, nefiind identificate careva erori, a fost redus considerabil timpul traversării frontierei de stat, deoarece datele cu referire la camioane au fost introduse în sistem doar de către autoritatea vamală din țara de ieșire, iar în țara de intrare acestea fiind doar verificate și confirmate, astfel fiind evitată dublarea procesul de introducere în sistem a datelor de către ambele autorități vamale. Totodată, procesul de evaluare a riscurilor a devenit mai dinamic, deoarece datele au putut fi examinate de către autoritatea vamală din țara de intrare până la sosirea mijlocului de transport în zona de control vamal.

Proiectul pilot e-Customs între administrațiile vamale din Moldova și România a fost conceput după un pilot de succes desfășurat anterior între Lituania și Belarus și pe baza a peste zece ani de experiență în utilizarea aplicației SEED pentru schimbul de date vamale în Balcanii de Vest. 

În rezultat, experții Uniunii Europene au elaborat o listă de recomandări cum poate fi implementată soluția SEED, acestea fiind transmise și Comisiei Europene în scopul analizării oportunității utilizării acesteia pentru schimbul electronic de date vamale și pentru mijloace de transport cu marfă. De menționat, că schimbul automat de informații electronice între autoritățile vamale din Republica Moldova și România, va însemna o reducere suplimentară a timpilor de așteptare la punctele de trecere a frontierei de stat, a  camioanelor fără marfă, iar în perspectivă și cu marfă. Drept urmare, acest schimb automat de informații electronice va fluidiza traficul de automarfare. 

Reiterăm, că în contextul demarării proiectului pilot autoritățile vamale au semnat un Memorandum de înțelegere între Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Agenția Națională de Administrare Fiscală din România cu privire la proiectul pilot privind efectuarea schimbului automat de informații vamale în cadrul Programul EU4Digital. Memorandumul conține expres categoria și cerințele setului de date pentru schimbul automat. Astfel, ca urmare a Proiectului pilot și în rezultatul concluziilor administrațiile vamale vor lua în considerare posibilitatea extinderii utilizării soluției SEED și la alte posturi vamale, pentru a facilita trecerea frontierei.

Secția relații publice
Tel.: 022 574 211
press@customs.gov.md