header.titleheader.subtitle
header.title
header.title
header.subtitle

Bagajul neînsoțit


Prevederile legale privind importul/exportul bagajului neînsoțit

Acte normative:

Introducerea bunurilor pe teritoriul Republicii Moldova 

Persoanele fizice au dreptul de a primi bunuri prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale sau al bagajelor neînsoţite, cu condiţia că acestea sunt de uz personal și nu sunt destinate activităţii comerciale sau de producţie, precum şi cu condiţia achitării drepturilor de import.

Bagaj neînsoţit – bunuri expediate de către proprietar (posesor) sau la indicaţia lui, care sunt deplasate peste frontiera vamală de către transportator şi nu sunt însoţite de către proprietar (posesor).

Obiecte de uz personal reprezintă orice obiect destinat uzului sau consumului personal, sau necesităţilor casnice, inclusiv haine şi încălţăminte personală, lenjerie de pat, echipament destinat uzului personal sau satisfacerii necesităţilor gospodăreşti, obiecte de parfumerie, de cosmetică, de igienă, medicamente, produse alimentare de necesitate personală, bunuri destinate cerinţelor familiale uzuale, animale de casă, precum şi instrumente portabile de care persoana are nevoie în exercitarea ocupaţiei sau profesiei, toate aceste bunuri neputînd fi destinate activităţii comerciale sau de producţie;

Bunurile calificate drept obiecte de uz personal (haine, încălţăminte, obiecte de parfumerie, cosmetică, igienă şi medicamente, precum şi produsele alimentare) sunt cele procurate (obţinute) pentru folosirea (consumul) persoanei care le deplasează peste frontiera vamală sau pentru membrii familiei acesteia, prevăzute la alineatul (3) al art.11 din Lege. Existenţa membrilor familiei se confirmă prin actele respective. În cazul lipsei acestor acte, bunurile nominalizate nu pot fi calificate drept obiecte de uz personal. Persoanelor fizice în cauză le pot fi acordate facilităţi fiscale la trecerea mărfurilor specificate mai sus, în conformitate cu prevederile lit.b) alineatul (1) al art.5 sau anexei la aceeași Lege.

La introducerea pe teritoriul republicii a bagajului neînsoţit se percep obligatoriu drepturile de import (cu excepţia cazurilor prevăzute la lit.d) alineatul (1) al art.5 din Lege), pe principii generale, cu condiţia că bunurile nominalizate nu sunt destinate activităţii comerciale sau de producţie şi că vor fi declarate în modul stabilit.

Bagajul neînsoţit, destinat activităţii comerciale sau de producţie, poate fi introdus pe teritoriul ţării numai de către agenţii economici care sînt înregistraţi la Î.S. "Camera Înregistrării de Stat" ca subiecţi ai activităţii de întreprinzător.

Bunurile se califică drept bagaje neînsoţite în temeiul unui document eliberat de proprietarul (expeditorul) bunurilor sau unei dovezi de încheiere a contractului respectiv de transport.

Persoanele fizicie au dreptul de a introduce pe teritoriul ţării sau de a primi, prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale sau a bagajelor neînsoţite, bunuri, fără achitarea drepturilor de import, cu condiţia că acestea nu sunt destinate activităţii comerciale sau de producţie, în legătură cu stabilirea la loc de trai permanent în Republica Moldova sau cu obţinerea acestor bunuri prin moştenire. Faptul stabilirii locului de trai permanent sau obţinerii moştenirii se confirmă prin actele respective. Modul de acordare a înlesnirilor menţionate se stabileşte de Serviciul Vamal.

În legătură cu stabilirea la loc de trai permanent în Republica Moldova la importul bunurilor care fac obiectul scutirii de la plata drepturilor de import, urmează să fie prezentate organului vamal următoarele documente:

a) confirmare de repatriere sau permis de şedere permanentă eliberată de Biroul Migraţie şi Azil al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova;

b) lista bunurilor personale destinate introducerii în ţară, semnată de persoana fizică respectivă.

 

Procedura de declarare

- transportatorul este obligat să prezinte biroului vamal de frontieră lista coletelor (pct. 11 din HG);

- coletele trebuie să fie ambalate astfel încât să nu se poată pătrunde la conţinutul lor fără ruperea sigiliului sau fără a lăsa urme vizibile (pct. 51 din HG); 

- bunurile introduse şi scoase de pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul bagajului neînsoţit se declară în scris, în modul stabilit (art. 4 din Lege şi pct. 14 din Ordin);

-  la scoaterea bunurilor (inclusiv prin intermediul bagajelor neînsoţite) de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova persoanele fizice pot depune declaraţia vamală atât organului vamal din interiorul ţării (în orele de program), cât şi la organele vamale de frontieră (pct. 14 din Ordin);

-  controlul vamal al bagajelor neînsoţite se efectuează numai în prezenţa unui reprezentat împuternicit legal al posesorului bagajului. Reprezentantul posesorului bagajului neînsoţit poate fi oricare persoană fizică cu capacitatea juridică deplină şi care dispune de actul, ce confirmă dreptul său de a reprezenta acest bagaj (pct. 26 din Ordin).

Control vamal

Controlul vamal al bagajelor neînsoţite se efectuează numai în prezenţa unui reprezentant împuternicit legal al posesorului bagajului. Trecerea acestora peste frontiera vamală fără reprezentantul legal al posesorului nu se admite.

Reprezentantul posesorului bagajului neînsoţit poate fi oricare persoană fizică cu capacitatea juridică deplină şi care dispune de actul, ce confirmă dreptul său de a reprezenta acest bagaj.

 

Scoaterea bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova

Persoanele fizice au dreptul de a scoate de pe teritoriul Republicii Moldova:

a) bunuri, indiferent de valoarea lor (inclusiv cele expediate prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale sau bagajelor neînsoţite), fără achitarea drepturilor de export, cu condiţia declarării lor în modul stabilit şi dacă aceste bunuri nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie;

b) bunuri (inclusiv cele expediate prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale sau bagajelor neînsoţite) destinate activităţii comerciale sau de producţie a căror valoare în vamă nu depăşeşte suma de 100.000 euro, cu condiţia respectării măsurilor de politică economică, achitării drepturilor de export şi declarării în modul stabilit.

Reguli de introducere a coletelor în Romania: https://www.customs.ro/calatori/bunuri-expediate-prin-colete