header.titleheader.subtitle
header.title
header.title
header.subtitle

Anunț privind organizarea interviului la concursurile pentru ocuparea funcțiilor vacante în cadrul Birourilor Vamale Nord și Sud


Interviul la concursurile pentru ocuparea funcțiilor vacante în cadrul subdiviziunilor Serviciului Vamal (anunțate la 01.11.2021, Biroul Vamal Nord și Biroul Vamal Sud) se  va  desfășura  în perioada 22 – 24 decembrie 2021 în incinta Aparatului Central al  Serviciului Vamal, str. N. Starostenco, nr. 30, or. Chișinău.

Candidații admiși la interviu trebuie să aibă asupra sa buletinul de identitate în vederea identificării acestora  precum și  se recomandă  respectarea uneia din următoarele cerințe:

 1. prezentarea certificatului de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 cu schema completă de vaccinare (pe suport de hârtie sau în format digital). Dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puţin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 2. prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore (pe suport de hârtie sau în format digital);
 3. prezentarea concluziei medicale confirmative în cazul persoanelor care au suportat COVID-19, în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi (6 luni), sau un act confirmativ de prezenţă a anticorpilor anti-COVID19.

Candidații se vor prezenta la interviu conform graficului orar:

Nr. d/o

Numele, prenumele candidatului la concurs

 

22 decembrie 2021            ora 9:00

 1.  

Șpac Alexandru

 1.  

Fortuna Maria

 1.  

Ciorbă Andrei

 1.  

Pelivan Roman

 1.  

Barbărasă Marin

 1.  

Lungu Radu

 1.  

Rodideal Constantin

 1.  

Decuseară Victor

 

22 decembrie 2021            ora 10:30

 1.  

Varzari Grigore

 1.  

Bacșenean Artur

 1.  

Moldovan Andrei

 1.  

Crivăț Valentin

 1.  

Stamatin Ion

 1.  

Zaharia Denis

 1.  

Mija Doina

 

22 decembrie 2021            ora 12:30

 1.  

Sîrghi Veaceslav

 1.  

Racu Andrei

 1.  

Șarpe Eduard

 1.  

Galben Ghenadie

 1.  

Pogolșa Victor

 1.  

Luchianenco Mihaela

 1.  

Gusacinschi Valentin

 1.  

Colun Sergiu

 

22 decembrie 2021            ora 14:30

 1.  

Curus Andrei

 1.  

Grăjdieru Eugeniu

 1.  

Gumă Nicolae

 1.  

Manic Denis

 1.  

Bulat Ion

 1.  

Rîbac Irina

 1.  

Tamazlîcar Maxim

 

 

Nr. d/o

Numele, prenumele candidatului la concurs

 

23 decembrie 2021            ora 9:00

 1.  

Stog Victor

 1.  

Rusu Artur

 1.  

Dodica Nina

 1.  

Bucur Lilia

 1.  

Chisacova Valentina

 1.  

Niță Dumitru

 1.  

Moldovanu Ion

 1.  

Lambantu Vladislav

 

23 decembrie 2021            ora 10:30

 1.  

Preda Vitalie

 1.  

Soltan Natalia

 1.  

Aramă Nichifor

 1.  

Para Dmitrii

 1.  

Arabadji Marina

 1.  

Baleanu Iulia

 1.  

Filip Svetlana

 1.  

Grecu Ion

 1.  

Gandrabur Vladimir

 1.  

Echim Zinaida

 

23 decembrie 2021            ora 12:30

 1.  

Chiochiu Eudochia

 1.  

Țurcanu Sergiu

 1.  

Pînzari Svetlana

 1.  

Cornea Dumitrița

 1.  

Știrbeț Ilie

 1.  

Musteață Liubovi

 1.  

Dănoi Ion

 1.  

Dermenji Vladimir

 

23 decembrie 2021            ora 14:30

 1.  

Covaci Virginia

 1.  

Grosu Maricel

 1.  

Gîrneț Tamara

 1.  

Nicula Lilia

 1.  

Brăilă Anatolie

 1.  

Golovatenco Dorina

 1.  

Tornea Gheorghe

 1.  

Mocanu Doina

 1.  

Catana Mariana

 1.  

Tanasî Vasile

 

 

 

Nr. d/o

Numele, prenumele candidatului la concurs

 

24 decembrie 2021            ora 9:00

 1.  

Neculiseanu Vasile

 1.  

Mocanu Valentin

 1.  

Dan Ivan

 1.  

Movilă Igor

 1.  

Chetrari Dina

 1.  

Țîmbaliuc Viorel

 1.  

Sliusari Dorina

 1.  

Grădinaru Eugen

 

24 decembrie 2021            ora 10:30

 1.  

Brînza Igor

 1.  

Rusu Andrei

 1.  

Parnovel Romanița

 1.  

Popova Nadejda

 1.  

Zaharia Andrei

 1.  

Pascari Alexandru

 1.  

Revenco Eduard

 1.  

Sterlețchii Biatricia

 

24 decembrie 2021            ora 12:30

 

Ursu Octavian

 1.  

Codrean Sergiu

 1.  

Crițea Miroslav

 1.  

Vieru Adrialina

 1.  

Poberejnic Victor

 1.  

Sofroni Nicolae

 1.  

Buruian Diana

 1.  

Gonceariuc Dumitru

 1.  

Străinu Augustin

 

24 decembrie 2021            ora 14:30

 1.  

Belciug Mihaela

 1.  

Dulgher Victoria

 1.  

Cebotari Vadim

 1.  

Șoldan Olesea

 1.  

Gajiu Cristina

 1.  

Onuțu Daniil

 1.  

Crivoi Igor

 1.  

Roico Andrei