header.titleheader.subtitle
header.title
header.title
header.subtitle

ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Serviciul Vamal al Republicii Moldova


ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Serviciul Vamal al Republicii Moldova

 

Funcția publică vacantă: Titlul funcției – inspector / inspector superior/ inspector principal în cadrul posturilor vamale

Unități disponibile: total –  51 funcții

 

Nr. d/o

Subdiviziunea

Regimul de muncă

Funcția

Nr. unităților

 

Funcții  vacante

 

Biroul  Vamal  Centru

 1.  

Post vamal Leușeni (PVFI, rutier)

12 ore

Inspector, temporar

1

 1.  

Post vamal Rezina pod (PVIC)

24 ore

Inspector

1

 1.  

Post vamal Sănătăuca pod (PVIC)

24 ore

Inspector

1

 1.  

Post vamal Chișinău 1 (PVI, Industrială)

800 – 1700

Inspector, temporar

1

 1.  

Post vamal Criuleni 14,18 (PVIC)

24 ore

Inspector superior, temporar

1

 1.  

Post vamal Criuleni 14,18 (PVIC)

24 ore

Inspector

1

 1.  

Post vamal Vadul lui Vodă (PVIC)

24 ore

Inspector, temporar

1

 1.  

Post vamal Molovata (PVIC)

24 ore

Inspector, temporar

1

 1.  

Post vamal Strășeni (PVI)

800 – 1700

Inspector principal, temporar

1

 1.  

Post vamal Săiți (PVFS, rutier)

24 ore

Inspector

1

 1.  

Post vamal Hîrbovăț (PVIC)

24 ore

Inspector superior, temporar

2

 1.  

Post vamal Gura Bîcului (PVIC)

24 ore

Inspector

1

 1.  

Post vamal Bulboaca (PVI)

800 – 1700

Inspector, temporar

1

 

Biroul Vamal Nord

 1.  

Post vamal ZEL Bălți (PVI)

24 ore

Inspector principal, temporar

1

 1.  

Post vamal ZEL Bălți (PVI)

24 ore

Inspector

1

 1.  

Post vamal Aeroportul Internațional Mărculești (PVI)

800 – 1700

Inspector principal

1

 1.  

Post vamal Soroca (PVFS, fluvial, intern)

700 – 1900

Inspector superior

1

 1.  

Post vamal Soroca (PVFS, fluvial, intern)

700 – 1900

Inspector

1

 1.  

Post vamal Volcineț (PVFI, feroviar)

24 ore

Inspector principal, temporar

1

 1.  

Post vamal Volcineț (PVFI, feroviar)

24 ore

Inspector

1

 1.  

Post vamal Ocnița 1 (PVFI, feroviar)

24 ore

Inspector

1

 1.  

Post vamal Ocnița 2 (PVFI, rutier)

24 ore

Inspector superior, temporar

1

 1.  

Post vamal Larga 1 (PVFI, rutier)

24 ore

Inspector, temporar

1

 1.  

Post vamal Criva 1 (PVFI, rutier)

24 ore

Inspector

1

 1.  

Post vamal Lipcani (PVFI, rutier)

24 ore

Inspector, temporar

1

 1.  

Post vamal Briceni (PVFI, rutier)

24 ore

Inspector

1

 1.  

Post vamal Otaci (PVFI, rutier)

24 ore

Inspector principal, temporar

2

 1.  

Post vamal Otaci (PVFI, rutier)

24 ore

Inspector superior, temporar

1

 1.  

Post vamal Otaci (PVFI, rutier)

24 ore

Inspector

1

 

Biroul  Vamal  Sud

 1.  

Post vamal Cahul (PVFI, rutier)

24 ore

Inspector principal, temporar

1

 1.  

Post vamal Basarabeasca (PVFI, rutier)

24 ore

Inspector superior, temporar

1

 1.  

Post vamal Ceadîr Lunga 1 (PVFS, rutier)

24 ore

Inspector superior

1

 1.  

Post vamal Ceadîr Lunga 1 (PVFS, rutier)

24 ore

Inspector

1

 1.  

Post vamal Ceadîr Lunga 2 (PVFI, rutier)

24 ore

Inspector

1

 1.  

Post vamal ZAL Valcaneș (PVFI, rutier)

800 - 2000

Inspector superior

1

 1.  

Post vamal Etulia (PVFI, feroviar)

24 ore

Inspector

1

 1.  

Post vamal Cișmichioi (PVFS, rutier)

24 ore

Inspector superior

1

 1.  

Post vamal Vulcănești  (PVFI, rutier)

24 ore

Inspector superior

2

 1.  

Post vamal Mirnoe (PVFI, rutier)

24 ore

Inspector principal, temporar

1

 1.  

Post vamal Mirnoe (PVFI, rutier)

24 ore

Inspector superior, temporar

1

 1.  

Post vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier)

24 ore

Inspector principal, temporar

1

 1.  

Post vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier)

24 ore

Inspector superior, temporar

1

 1.  

Post vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier)

24 ore

Inspector, temporar

1

 1.  

Post vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier)

24 ore

Inspector

2

 1.  

Post vamal PIL Giurgiulești (PVFI, rutier, feroviar, naval)

24 ore

Inspector principal, temporar

1

 1.  

Post vamal PIL Giurgiulești (PVFI, rutier, feroviar, naval)

24 ore

Inspector

2

 

Total

51

               

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector / inspector superior/ inspector principal în cadrul posturilor  vamale:

 1. Asigurarea controlului vamal și vămuirii mărfurilor și mijloacelor de transport trecute peste frontiera vamală de către persoanele fizice și juridice, precum și încasarea corectă a drepturilor de import/export, stabilite de legislația în vigoare.
 2. Perfectarea documentelor vamale în vederea plasării mărfurilor și mijloacelor de transport în anumite regimuri sau destinații vamale.
 3.  Asigurarea procesului de aplicare a controlului unităților de transport destinate transportului  de  mărfuri și pasageri.

 

Funcția publică vacantă: Titlul funcției –   inspector/inspector superior/inspector principal în cadrul Aparatului Central și administrației birourilor vamale 

Unități disponibile: total – 9 funcții

 

Nr. d/o

Subdiviziunea

Regimul de muncă

Funcția

Nr. unităților

 

Funcții  vacante

 

Aparatul  Central

 

Secția dezvoltare informațională, Direcția dezvoltare și securitate informațională

800 - 1700

inspector superior

1

 

Biroul  Vamal  Centru

 

 

 

Secția tehnologii informaționale și statistică vamală

800 - 1700

inspector principal, temporar

1

 

Serviciul valoare în vamă, Secția reglemetări tarifare și netarifare

800 - 1700

Inspector superior, temporar

1

 

Secția documentare

800 - 1700

inspector

1

Biroul  Vamal  Nord

 

Secția control ulterior

800 - 1700

Inspector superior

1

 

Secția analiza riscurilor

800 - 1700

Inspector superior

1

 

Secția tehnologii informaționale și statistică vamală

800 - 1700

Inspector superior, temporar

1

 

Serviciul destinații vamale, Secția proceduri vamale

800 - 1700

Inspector superior

1

 

Serviciul venituri vamale, Secția reglementări tarifare și netarifare

800 - 1700

Inspector superior

1

 

Total

9

           

 

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector superior în cadrul Secției dezvoltare informațională:

 1. Controlul administrării și monitorizării al sistemului informațional integrat vamal conform cerințelor internaționale
 2. Controlul asistenței metodologice în domeniul dezvoltării și securității informației.
 3. Controlul elaborării deciziilor cu privire la dezvoltarea și securitatea informației.
 4. Asigurarea desfășurării activității în cooncordanță cu sistemul de management financiar și control, precum și a sistemului de management al calității cu standardul ISO 9001:2008.

 

Sarcinile de bază pentru funcția de  inspector superior Secția control ulterior        

 1. Exercitarea controlului ulterior prin audit post-vămuire şi/sau reverificarea declaraţiilor vamale, prin utilizarea corectă a criteriilor şi metodelor de control ulterior, conform regulamentelor interne şi actelor legislative şi normative în vigoare.
 2. Desfăşurarea activităţii de supraveghere vamală, prevăzute de actele legislative şi normative în vigoare.
 3. Analiza tranzacțiilor a agenților economioci și persoanelor fizice care importă mărfuri pentru întocmirea notelor analitice cu riscurile identificate.
 4. Prezentarea răspunsurilor la solicitările instituțiilor administrației publice centrale şi locale, la demersurile persoanelor juridice şi fizice, etc.

 

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector superior Secție analiza riscurilor

1. Asigurarea desfășurării activităților eficiente de analiză de risc;

2. Asigurarea conlucrării cu subdiviziunile teritoriale ale birourilor vamale pe domeniul de competență

 

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector principal Secția tehnologii informaționale și statistică vamală

 1. Participarea la procesul de elaborare și promovare a politicii privind fluxurile informaționale în cadrul biroului vamal.
 2. Analiza fluxurilor informaționale privitor la completarea corectă și calitativă a datelor în documentele vamale electronice.
 3. Participă la eleborarea procedurii de lucru în comun cu posturile vamale, secțiile și sectoarele biroului vamal.
 4. Deservirea sistemului informațional și programelor de lucru.

 

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector superior Serviciul destinații vamale, Secția proceduri vamale

 1. Coordonarea procesului de implementare și promovare a politicii vamale și organizarea efectivă a administrării sistemului destinațiilor vamale. Implementarea continuă a metodelor de supravegere vamală a mărfurilor plasate în destinații vamale.
 2. Asigurarea aplicării eficiente a procedurilor simplificate de vămuire a mărfurilor și AEO.
 3. Acordarea asistenței metodologice în domeniu.
 4. Promovarea parteneriatului cu mediul de afaceri și asigurarea transparenței activității.
 5. Promovarea și respectarea domeniului securității și sănătății în muncă și asigurarea egalității de șanse.

 

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector superior Serviciul venituri vamale, Secția reglementări tarifare și netarifare

 1. Monitorizare conformității determinării valorii în vamă a mărfurilor.
 2. Realizare serviciului în corespundere cu cerințele sistemului de management financiar și control, precum și a sistemului de management al calității în conformitate cu standardul ISO.

 

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector superior Serviciul valoare în vamă, Secția reglementări tarifare și netarifare

 1. Monitorizare conformității determinării valorii în vamă a mărfurilor.
 2. Acordarea asistenței metodologice în domeniul corectitudinii determinării valorii în vamă.
 3. Acordarea consultației publice în domeniul evaluării vamale a mărfurilor importante.

 

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector Secția documentare:

 1. Asigurarea modului unic de ținere a lucrărilor de secretariat și evidență a corespondenței biroului vamal.
 2. Monitorizarea ținerii lucrărilor de secretariat și arhivă în biroul vamal conform legislației.
 3. Asigură perfectarea documentelor (dosarelor) de către subdiviziunile biroului vamal conform nomencaltorului biroului vamal.

 

Condiţiile generale de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova şi are domiciliul pe teritoriul acesteia; b) a atins vîrsta de 18 ani;   c) posedă limba de stat; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;  e) are studii superioare; f) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei; g) nu are antecedente penale nestinse, nu se află sub urmărire penală sau nu i-a fost aplicată liberarea de pedeapsă penală; h) îndeplineşte condiţiile specifice postului; i) nu a fost, în ultimii 5 ani, concediat dintr-o funcţie publică sau dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei muncii; j) nu a fost concediat din cadrul Serviciului Vamal pentru fapte ilicite ce au discreditat statutul de funcţionar vamal; k) nu este privat, printr-o hotărîre judecătorească definitivă, de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi; l) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii:

 • Pentru funcția de inspector/inspector superior/inspector principal în posturile vamale: superioare de licență sau echivalente în domeniile activitate vamală, drept, economie.
 • Pentru funcția de inspector superior în cadrul Secției control ulterior: superioare de licență sau echivalente în domeniile contabilității sau economie.
 • Pentru funcția de inspector superior în cadrul Secției analiza riscurilor: superioare de licență sau echivalente în domeniile economie, jurisprudență.
 • Pentru funcția de inspector superior în cadrul Secției tehnologii informaționale și statistică vamală: superioare de licență sau echivalente în domeniile tehnologii informaționale, economie.
 • Pentru funcția de inspector superior în cadrul Serviciului destinații vamale, Secția proceduri vamale: superioare de licență sau echivalente în domeniul activității vamale, dreptului general, economie.
 • Pentru funcția de inspector în cadrul Serviciului venituri vamale, Secția reglementări tarifare și netarifare: superioare de licență sau echivalente în domeniul economic, activitate vamală, drept.
 • Pentru funcția de inspector în cadrul Serviciului valoare în vamă, Secția reglementări tarifare și netarifare: superioare de licență sau echivalente în domeniul economic, statistică, informatică.
 • Pentru funcția de inspector superior în cadrul Secției Securitate informațională: superioare de licență sau echivalente în domeniul tehnologii informaționale.
 • Pentru funcția de inspector în cadrul Secției Documantare: superioare de licență sau echivalente în domeniul drept, psihologie.
 • Cunoştinţe de operare la computer.
 • Cunoştinţe de operare la computer pentru funcția de inspector superior Secția dezvoltare informațională : SQL, Visual FoxPro, Java, lucrul cu bazele de date.

 

Va constitui un avantaj:  

 • Domiciliul persoanei în raza (localitatea) biroului/postului vamal respectiv;
 • Cunoașterea unei limbi moderne de circulație internațională.
 • Cursuri de perfecţionare profesională în domenii aferente.
 • Permis de conducere categoria „C”.

 

Cunoştinţe:

-   Cunoaşterea legislaţiei în domeniul vamal;

 • Cunoașterea sistemului administrativ al Republicii Moldova

 

Abilităţi: comunicare corectă, clară şi concisă, fluentă şi cu uşurinţă în exprimarea verbală și scrisă, capacitate de coordonare, organizare, analiza şi sinteza, lucru în echipă.

 

Atitudini/comportamente: responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, diplomaţie, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, politeţe, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. 

 

Documente ce urmează a fi prezentate obligatoriu:

 • Formularul de participare (vezi aici);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare  profesională  şi /sau de specializare;
 • Acte justificative cu privire la activitatea profesională;  
 • Copia livretului militar sau a certificatului de recrut;
 • Cazier juridic (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici);
 • Certificatul medical Forma 086-U (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici); 
 • Chestionar (vezi aici);
 • Declarația cu privire la acceptarea controlului special (vezi aici);
 • Declarația de neafinitate cu broker vamal (vezi aici);
 • Acte ce atestă participarea la activităţi de voluntariat dacă candidatul consideră că este necesar;

 

Important: Toate cîmpurile din „Formularul de participare la concurs” și „Chestionar” se completează obligatoriu, cu indicarea  informațiilor solicitate pentru fiecare rubrică. În cazul lipsei datelor, punctele și subpunctele din „Formularul de participare la concurs” și „Chestionar” se completează cu mențiunea ”nu”, ”nu dețin”, ”nu am fost supus” ș.a., în dependență de contextul celor solicitate. Pentru răspunsurile afirmative, detalizarea este obligatorie.

Fiecare pagină a „Formularului de participare la concurs” și „Chestionarului” urmează a fi contrasemnată de către candidat cu indicarea datei (ziua, luna, anul) la completare.

Persoanele care nu au completat „Formularul de participare la concurs” și „Chestionarul” conform cerințelor, nu vor fi contactate pentru a-l completa ulterior depunerii dosarului la concurs.

Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

 

Notă: Copiile documentelor specificate se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a putea fi verificată veridicitatea lor.

Dosarul candidatului care nu va indica în formularul de participare la concurs, postul vamal pentru care aplică, va fi respins.

 

Termen limită de depunere a dosarului:         _  18.08.2022   __ ,  ora 17.00

 

Modalitatea de depunere a dosarului: pe suport de hîrtie (îndosariat în mapă de carton cu șină, fiind asigurată semnătura pe fiecare filă), prin poștă sau personal (la alegere, la sediul biroului vamal sau la sediul Aparatului Central al Serviciului Vamal).

 

Subdiviziunea

Adresele pentru depunerea dosarelor

Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea  documentelor

Aparatul Central

str. Starostenco nr. 30, or. Chişinău,

Pașcovscaia Lilia             022-574-249         

Biroul Vamal  Centru

bd. Dacia nr.49/6, or. Chișinău

Postica Liudmila              022-535-980

Biorul Vamal Sud

șos. Prieteniei nr.1, or. Cahul

Galațanu Angela              0299-31-513

                                         078783071

Biroul Vamal  Nord

str. Cicicalo  nr.1, or. Bălți.

Darii  Rodica                    0231-36-174

str. Prieteniei nr. 5, or. Briceni

Terentii Natalia                0247-22-850 

 

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă, copiile actelor  trebuie să fie autentificate notarial.

 

Bibliografie: (vezi aici)

Web site: www.customs.gov.md

Cheltuielile

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Serviciul Vamal, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.