You are here

Vacancies

 SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA             

ANUNȚĂ CONCURS

Pentru suplinirea funcțiilor vacante de collaborator vamal cu statut special / funcționar public în cadrul Aparatului Central și Birourilor Vamale:

Subdiviziunea vamală

Locuri vacante

Aparatul Central

 

Direcția audit intern
Secția managementul relațiilor publice
Direcția Dezvoltarea Informațională
Serviciu echipe mobile (Sud)
Secția urmărire penală
Serviciul urmărire penală (Nord)
Serviciul investigații operative (Nord,Sud)
Direcția control ulterior

1
1
2
1
1
1
6
2

Biroul vamal Chișinău

 

Scțiafinanțe și evidență contabilă
Serviciul audit postvămuire
Serviciul reverificare

1
1
1

Biroul vamal Briceni

 

Secția venituri și valoare în vamă
Serviciul incasarea silită a obligației vamale
și asistență juridică      

1
1
 

Biroul vamal Ungheni

 

Serviciul achiziții publice
Serviciu originea mărfurilor
Post vamal

1
1
2

Biroul vamal Cahul

 

Secția venituri și valoare în vamă
Serviciul incasarea silită a obligației vamale
și asistență juridică
Serviciul destinații vamale
Post vamal

2
1

1
2

Biroul vamal Leușeni

 

Serviciul incasarea silită a obligației vamale
șiasistență juridică
Secția Venituri și Valoare în Vamă

1

1

Concursul va avea loc pe data de 16.09.2014 (I etapă-testul scris), data limită de depunere a formularului de participare - 12.09.2014 (inclusiv).

1) Participanții la concurs vor prezenta atașat la formularul de participare documentele ce urmează:

  • copia buletinului de indentitate;
  • copiile diplomelor de studii, certificatelor de specializare și perfecționare;
  • copia carnetului de muncă;
  • copia livretului militar;
  • 1 fotografie 3x4;

În cazul promovării concursului se vor prezenta și documentele:

  • certificat privind verificarea dactiloscopică de la comisariatul de poliție;
  • certificat de cazier judiciar ;
  • certificate medical (forma 086 E).

2) Nu se admite participarea la concurs a persoanelor care cad sub incidența prevederilor art. 6 (Restricții) din Legea serviciului în organelle vamale nr.1150-XIV din 20.07.2000.

Anexă: Formularul de participare, Bibliografia concursului.

MD-2001, mun.Chișinău, str. Columna 30,
tel./fax 57-42-45; 574-277
Persoana de contact -  Elena Vascan, tel. 574-245.