You are here

Useful links

Ministerul Economiei şi Comerţului www.mec.gov.md

Ministerul Finanţelor www.mf.gov.md

Serviciul Grăniceri www.border.gov.md

Legislaţia Republicii Moldova www.lex.justice.md

Statistica Moldovei www.statistica.md

Baza de date on-line privind exportul în Uniunea Europeană www.exporthelp.europa.eu

Organizaţia pentru promovarea investiţiilor şi exporturilor din Moldova www.miepo.md

Camera de Comerţ şi Industrie www.chamber.md

Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei www.customs.gov.ua

Autoritatea Naţională a Vămilor Română www.customs.ro

Comisia Europeană, Directoratul General Impozitare şi Uniune Vamală DG TAXUD http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Organizaţia Mondială a Vămilor www.wcoomd.org