You are here

Origin of goods

Informaţii obligatorii privind originea mărfurilor (IOO)Ordinul SV nr. 325-o  din  12.07.2012, Monitorul Oficial nr.237-241/1406 din 16.11.2012

Regulamentul Comisiei (CEE) nr.2454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr.2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, art.1, art.5-art.14, art.97x-art.123, anexa 14, anexa 15, anexa 21, anexa 22 (anexa nr.1 ,anexa nr.2anexa nr.3).

Anexa 4 la Acordul de amendare şi aderare la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA) Protocol referitor la definirea conceptului de "produse originare" şi a metodelor de cooperare administrativă .

Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor, aprobate prin Decizia Consiliului Şefilor de Guvern din CSI din 20.11.2009 .

Ordine referitoare la certificarea originii mărfurilor

Nr. ordin

Denumire ordin

Pentru certificatul de transport EUR.1 (CEFTA):
nr. 244-O  din  03.07.2007  
(Monitorul Oficial nr.112-116/480 din 03.08.2007)

O R D I N
referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea
şi eliberarea certificatelor de transport EUR.1 pentru mărfurile exportate
din Republica Moldova în cadrul regimului de comerţ liber cu statele
membre la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA) şi a modificărilor
în Regulamentul cu privire la completarea, autentificarea şi eliberarea certificatelor
de origine a mărfurilor exportate din Republica Moldova în cadrul regimurilor de comerţ preferenţiale cu Uniunea Europeană

Pentru certificatul de  forma CT-1 (CSI)
nr. 331-O  din  07.09.2007
(Monitorul Oficial nr.161-164/601 din 12.10.2007)

O R D I N
referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea
şi eliberarea certificatelor de origine Forma CT-1 pentru mărfurile exportate
din Republica Moldova în cadrul regimului de comerţ liber cu statele
membre la Acordul de Creare a Zonei de Comerţ Liber în cadrul Comunităţii Statelor Independente (CSI)

Pentru certificatul de circulaţie  EUR.1 (UE)
nr. 50-O  din  18.02.2008
(Monitorul Oficial nr.40-41/98 din 26.02.2008)

O R D I N
referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea
şi eliberarea certificatelor de origine a mărfurilor exportate din Republica
Moldova în cadrul regimurilor de comerţ preferenţiale cu Uniunea Europeană (ATP)
şi statele care acordă Republicii Moldova Sistemul Generalizat de Preferinţe (GSP)