You are here

Bank account details

• Persoanele juridice şi persoanele fizice, participanţi la activitatea economică externă achită obligaţiile vamale în avans (taxa pentru valoarea adăugată, accize, accize la gazul lichefiat importat, taxe vamale, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale şi a amenzilor aplicate pentru contravenţiile vamale) cu indicarea contului trezorerial de încasări „Drepturile de import-export achitate în avans" (cap. 116§15)

Beneficiar: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat;
Codul fiscal: 1006601000037;
Contul bancar: 33114001;
Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat;
Codul băncii: TREZMD2X;
Contul trezorerial de încasări: 11615200130;

• Plata - garanţie de la drepturile de import-export (cap. 116§10)

Beneficiar: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat;
Codul fiscal: 1006601000037;
Contul bancar: 33114001;
Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat;
Codul băncii: TREZMD2X;
Contul trezorerial de încasări: 11610200130;

• Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (cap.115§43)

Beneficiar: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat;
Codul fiscal: 1006601000037;
Contul bancar: 33114001;
Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat;
Codul băncii: TREZMD2X;
Contul trezorerial de încasări: 11543200130;

• Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise (cap.115§45)

Beneficiar: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat;
Codul fiscal: 1006601000037;
Contul bancar: 33114001;
Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat;
Codul băncii: TREZMD2X;
Contul trezorerial de încasări: 11545200130 

• Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale (cap.115§46)

Beneficiar: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat;
Codul fiscal: 1006601000037;
Contul bancar: 33114001;
Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat;
Codul băncii: TREZMD2X;
Contul trezorerial de încasări: 11546200130;

• Plata pentru Fondul Ecologic Naţional pentru importul mărfurilor care în procesul utilizării acestora cauzează poluarea mediului

Beneficiar: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat, Ministerul Ecologiei şi
Resurselor Naturale
Codul fiscal: 1006601000071;
Contul bancar: 3359502;
Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat;
Codul băncii: TREZMD2X;
Contul trezorerial de încasări: 450116103028401;

• Vinieta (cap.115§58)

Beneficiar: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat;
Codul fiscal: 1006601000037;
Contul bancar: 33114001;
Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat;
Codul băncii: TREZMD2X;
Contul trezorerial de încasări: 11558200130;

• Amenzile aplicate în cazurile de depistare a autovehiculelor neînmatriculate în Republica Moldova, care au circulat fără achitarea vinietei sau în cazurile de depistare a depăşirii perioadei de valabilitate a vinietei se vor vira la contul „Amenzi şi sancţiuni administrative" (cap.123§01)

Beneficiar: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat;
Codul fiscal: 1006601000037;
Contul bancar: 33114001;
Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat;
Codul băncii: TREZMD2X;
Contul trezorerial de încasări: 12301200130; 

• Юридические и физические лица, которые осуществляют внешнеэкономические операции, оплачивают таможенные обязательства авансом (налог на добавленную стоимость, акцизы, акцизы на импортируемый сжиженный газ, таможенные пошлины, сбор за осуществление таможенных процедур и штрафы, налагаемые за таможенные нарушения), с указанием казначейского счета поступлений "Таможенные платежи, уплаченные в аванс" (раздел 116§15)

Beneficiar: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat;
Codul fiscal: 1006601000037;
Contul bancar: 33114001;
Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat;
Codul băncii: TREZMD2X;
Contul trezorerial de încasări: 11615200130;

• Плата - гарантия за таможенные платежи (раздел 116§10)

Beneficiar: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat;
Codul fiscal: 1006601000037;
Contul bancar: 33114001;
Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat;
Codul băncii: TREZMD2X;
Contul trezorerial de încasări: 11610200130;

• Сбор за пользование автомобильными дорогами Республики Молдова, автомобилями, незарегистрированными в Республике Молдова (раздел 115§43)

Beneficiar: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat;
Codul fiscal: 1006601000037;
Contul bancar: 33114001;
Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat;
Codul băncii: TREZMD2X;
Contul trezorerial de încasări: 11543200130;

• Сбор за пользование автомобильными дорогами, автомобилями с превышающими допустимую общую массу весовых нагрузок на ось и габаритов (раздел 115§45)

Beneficiar: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat;
Codul fiscal: 1006601000037;
Contul bancar: 33114001;
Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat;
Codul băncii: TREZMD2X;
Contul trezorerial de încasări: 11545200130; 

• Сбор за выдачу разрешений на осуществление международных автотранспортных перевозок (раздел 115 §46)

Beneficiar: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat;
Codul fiscal: 1006601000037;
Contul bancar: 33114001;
Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat;
Codul băncii: TREZMD2X;
Contul trezorerial de încasări: 11546200130;

• "Виньетка" (раздел 115 §58)

Beneficiar: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat;
Codul fiscal: 1006601000037;
Contul bancar: 33114001;
Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat;
Codul băncii: TREZMD2X;
Contul trezorerial de încasări: 11558200130; 

• В случаях обнаружения незарегистрированных транспортных средств в Республике Молдова, которые перемещались без уплаты Виньетки или в случаях превышения срока действия Виньетки, налагаемые штрафы будут перечислятся на счет: Административные штрафы и санкции (раздел 123 §01)

Beneficiar: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat;
Codul fiscal: 1006601000037;
Contul bancar: 33114001;
Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat;
Codul băncii: TREZMD2X;
Contul trezorerial de încasări: 12301200130; 

• Платежи в Национальный экологический фонд за импортируемые товары, которые в процессе использования вызывают загрязнение окружающей среды

Beneficiar: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat, Ministerul Ecologiei şi
Resurselor Naturale
Codul fiscal:
 1006601000071;
Contul bancar:
 3359502;
Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat;
Codul băncii: TREZMD2X;
Contul trezorerial de încasări: 450116103028401;