header.titleheader.subtitle
header.title
header.title
header.subtitle

Serviciul Vamal și Poșta Moldovei lansează în premieră un proces de export digitalizat și automatizat prin intermediul trimiterilor poștale internaționale

Astăzi, 14 septembrie 2022, Serviciul Vamal și Poșta Moldovei au organizat un eveniment de lansare a procesului de export digitalizat și automatizat prin intermediul trimiterilor poștale internaționale. 

În cadrul evenimentului a fost explicat procesul de export electronic digitalizat și automatizat prin intermediul trimiterilor poștale internaționale, care este în premieră lansat în Republica Moldova. Serviciul Vamal în procesul de implementare a mecanismului de export digitalizat și automatizat prin intermediul trimiterilor poștale internaționale a fost susținut de către Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) și Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul RM, iar Poșta Moldovei a implementat mecanismul cu suportul Programului USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA).

Astfel, principalii beneficiari ai acestui proces de export digitalizat și automatizat prin intermediul trimiterilor poștale internaționale sunt: Guvernul Republicii Moldova, prin creșterea competitivității țării și creșterea colectării veniturilor și a tranzacțiilor de comerț electronic; Serviciul Vamal prin simplificarea vămuirii poștale și exprese, facilitarea interoperabilității cu Poșta Moldovei, contribuția la prevenirea fraudei în loturile de comerț electronic; Poșta Moldovei prin accelerarea procesului de vămuire; Cumpărătorii, care vor avea acces la servicii de livrare poștale mai rapide și mai simple, care sunt accesibile și de încredere; Comunitatea comerțului electronic (operatori de logistică, vânzători electronici, platforme electronice) prin proceduri de comerț electronic simplificate și servicii de import/export simplificate și armonizate care sunt coordonate și gestionate electronic prin intermediul Serviciului Vamal.

De menționat, că acest mecanism presupune mai multe beneficii nemijlocit pentru agenții economici exportatori, prin faptul că: 

  • depune declarația vamală fără a apela la serviciile brokerului vamal; 
  • declarația vamală poștală CN 22/23 este digitalizată și tot procesul este automatizat; 
  • este exclusă declarația vamală în detaliu la export, pentru marfa în valoare de până la 1000 euro; 
  • este exclus contactul cu factorul uman în procesul de control; 
  • tot procesul și nemijlocit interacțiunea actorilor este în regim online (Agent Economic, Poșta Moldovei și Serviciul Vamal); 
  • este exclusă taxa pentru efectuarea procedurilor vamale;
  • posibilitatea prezentării declarației vamale pentru restituirea TVA; 
  • obținerea confirmării în mod electronic a exportului din țară.

În cadrul evenimentului Doamna Lidia Ababii, Director adjunct al Serviciului Vamal a menționat că ”Digitalizarea a devenit o prioritate la nivel global, având un rol esențial și în dezvoltarea politicii Serviciului Vamal care reprezintă un domeniu aflat în continuă dezvoltare și modernizare, întreprinzând măsuri pentru facilitarea și securizarea comerțului transfrontalier, în special prin digitalizarea procedurilor vamale, crearea unui mediu fără hârtie, dezvoltarea comerțului electronic care oferă o oportunitate crucială pentru mediul de afaceri de a crește productivitatea și de a dezvolta activitățile economice, de a avea acces direct la declarațiile bunurilor sale, de a optimiza timpii de vămuire a unei trimiteri poștale internaționale și nu în ultimul rând reducerea costurilor prin neachitarea declarației vamale”. 
”Dezvoltarea și implementarea în continuare a instrumentelor vamale moderne este crucială pentru ca împreună cu partenerii noștri să construim în RM o societate dezvoltată, unde tehnologiile avansate să fie parte a vieții cotidiene orientate spre facilitarea comerțului internațional și dezvoltarea economiei țării”, a completat Doamna Ababii.

Doamna Violeta Cojocaru, Viceadministrator Poșta Moldovei a menționat că, „Este un rezultat grandios, care are în spate un efort enorm, iar munca realizată și rezultatul obținut vor avea un impact major asupra dezvoltării comunității și facilitării exportului. Comerțul electronic este viitorul, acesta aduce un avantaj companiilor și oferă oportunitatea de acces către noi piețe de desfacere și realizarea activității comerciale. 
Reiterăm importanța acțiunilor de digitalizare a declarațiilor vamale CN22/CN23. Completarea lor în regim online și schimbul de date cu sistemul informațional vamal a rezultat un produs inovator. Drept urmare, portalul oferă posibilitatea vămuirii mărfurilor și achitarea drepturilor de export fără prezența fizică a agenților economici
”.

În concluzie, părțile au conchis, că doar prin eforturi unificate, instituțiile statului vor putea îmbunătăți calitatea serviciilor prestate cetățenilor și agenților economici, reducând din costuri, diminuând riscul de fraudare și corupție prin monitorizarea on-line a operațiunilor vamale și poștale, și astfel, creând posibilitatea de asigurare a unui proces transparent și previzibil a procedurilor de control.

Secția relații publice
Tel.: 022 574 211
press@customs.gov.md