header.titleheader.subtitle
header.title
header.title
header.subtitle

Serviciul Vamal în dialog cu operatorii poștali privind îmbunătățirea cadrului normativ în domeniul trimiterilor poștale internaționale

În cadrul Serviciului Vamal a fost desfășurată o ședință de lucru cu reprezentanții operatorilor poștali și de curierat rapid, în cadrul căreia au fost abordate aspecte ce vizează aplicarea prevederilor cadrului normativ ce reglementează trimiterile poștale internaționale.

Conducerea Serviciului Vamal a menționat că procesul de consultare cu părțile interesate, pe lângă asigurarea principiului transparenței, implică și un dialog axat pe îmbunătățirea cadrului normativ și identificarea soluțiilor optime care să asigure atât aplicarea conformă a prevederilor legale, cât și buna desfășurare a activității operatorilor poștali.

În discuții, reprezentanții operatorilor poștali și de curierat rapid, și specialiștii Serviciului Vamal s-au referit la aspectele tehnice și practice pentru procesarea declarațiilor vamale de tranzit, import și export ale trimiterilor poștale internaționale pentru persoanele fizice.

Specialiștii din cadrul Serviciului Vamal au comunicat că se realizează mai multe ajustări și dezvoltări ale sistemului informațional, pentru optimizarea procedurilor de vămuire a trimiterilor poștale, pentru a asigura prestarea serviciilor poștale calitative și rapide, securitatea economică și siguranța cetățenilor, conform prevederilor noului Cod vamal.

În acest sens, operatorii poștali au fost infomați despre lansarea testării unei noi funcționalități IT, în cadrul căreia vor putea aplica o procedură simplificată de competare a declarației vamale, cu un set redus de date.

Totodată, până la definitivarea proceselor IT, pentru a nu periclita comerțul electronic și lanțul logistic, este asigurată provizoriu și procedura anterioară de declarare vamală a trimiterilor poștale internaționale, totodată, funcționarii vamali vor acorda în continuare suport operatorilor poștali în procesul de vămuire a trimiterilor poștale internaționale.

Secția relații publice
Tel.: 022 574 211
press@customs.gov.md