header.titleheader.subtitle
header.title
header.title
header.subtitle

Lansarea în Republica Moldova a proiectului privind implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit

26 septembrie 2023 – Serviciul Vamal a desfășurat evenimentul de lansare în Republica Moldova a proiectului privind implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD).

În calitate de invitați ai evenimentului de lansare au participat Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Jānis Mažeiks, Înaltul Consilier al UE în domeniul politicii vamale și fiscale, Rosario de Blasio, secretara de stat a Ministerului Finanțelor, Olga Golban, secretarul de stat al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Viorel Garaz, consultantul economic al Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, Diana Levcenco, Coordonatorul Rezident al ONU Moldova, Coordonatorul regional al UNCTAD, reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare, autorităților publice și mediului de afaceri.

În cuvântul de deschidere, directorul Serviciului Vamal, Igor Talmazan a menționat că lansarea în Republica Moldova a proiectului privind implementarea NCTS reprezintă un eveniment de maximă importanță atât pentru Serviciul Vamal, cât și mediul de afaceri, iar pe această cale a mulțumit Uniunii Europene pentru sprijinul financiar oferit, în valoare de un milion de euro, precum și Echipei de implementare din cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) pentru asistența oferită în implementarea proiectului. Sistemul Computerizat de Tranzit este o premieră, așteptată în egală măsură, atât de către Serviciul Vamal, cât și de către agenții economici, pentru beneficiile oferite de ambele părți, care includ o multitudine de simplificări vamale, economisire de timp și resurse, dar și previzibilitatea operațiunilor de vămuire.

Este de remarcat că, implementarea NCTS reprezintă o etapă importantă în  apropierea Republicii Moldova de aderarea la Convenția privind regimul de tranzit comun și Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri, angajamente prevăzute de Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană.

Șeful Delegației UE în Republica Moldova, Jānis Mažeiks a remarcat eforturile Serviciului Vamal în procesul de racordare a legislației vamale la cea a Uniunii Europene, eforturi orientate spre elaborarea noului Cod Vamal ce va intra în vigoare la 1 ianuarie 2024, și care include cadrul legislativ necesar pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind regimul de tranzit comun. „Din perspectiva relațiilor Republica Moldova-UE, tranzitul vamal este un element important în integrarea economică, și reprezintă un interes vital pentru mediul de afaceri. Implementarea NCTS va reduce procedurile și costurile vamale pentru agenții economici, ceea ce implicit va facilita circulația mărfurilor și comerțul transfrontalier”, a conchis Jānis Mažeiks.

„Lansarea proiectului de implementare a NCTS este un rezultat la nivel de țară, pe care Republica Moldova și l-a asumat drept angajament, odată cu semnarea Acordului de Asociere cu UE, acum aproape 10 ani. Esența apropierii de standardele UE înseamnă în primul rând simplificare și comoditate pentru business, iar implementarea NCTS reprezintă acel instrument de facilitare, prin optimizarea resurselor și posibilitatea de a gestiona procesele vamale la doar un click distanță”, a accentuat în mesajul său secretara de stat a Ministerului Finanțelor, Olga Golban.

Directorul adjunct al Serviciului Vamal, Lidia Ababii a subliniat că NCTS va asigura conexiunea sistemului electronic național la Rețeaua Comună de Comunicații a Comisiei Europene, fiind prima aliniere la sistemele informaționale transeuropene. Astfel, aplicarea în practică a NCTS va facilita comerțul dintre Republica Moldova, statele membre ale Uniunii Europene și alte țări părți la Convenții (Elveția, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Turcia, Republica Macedonia de Nord, Serbia și Ucraina), va crea condiții favorabile pentru exportul produselor moldovenești pe piețele acestor țări, va îmbunătăți calitatea serviciilor prestate agenților economici, va reduce costurile și întârzierile determinate de declararea bunurilor pe hârtie și va oferi multe alte beneficii pentru mediul de afaceri.

În calitate de țară de tranzit comun, Republica Moldova va contribui la crearea unei zone mai vaste pentru extinderea operațiunilor de tranzit comun, fiind învecinată la hotar cu Uniunea Europeană, iar recent, deja cu o țară de tranzit comun – Ucraina.

Proiectul pilot privind implementarea NCTS la nivel național urmează să demareze în luna aprilie 2024, iar implementarea propriu-zisă a proiectului urmează a fi începând cu anul 2025.

Secția relații publice
Tel.: 022 574 211
press@customs.gov.md