You are here

Scrieți în adresa Directorului Serviciului Vamal

În scopul consolidării dialogului cu reprezentanții mediului de afaceri, dar și cu alte categorii ale publicului-țintă, Serviciul Vamal reamintește despre posibilitatea expedierii în adresa Directorului Serviciului Vamal a unor sugestii/propuneri de eficientizare a activității vamale, precum și a reclamațiilor privind eventuale scheme infracționale sau abuzuri comise de către colaboratorii vamali.

Mesajele pot fi expediate atât prin intermediul formularului electronic, disponibil pe pagina web a Serviciului Vamal, cât și pe adresa de e-mail, special creată în acest sens  -  director.general@customs.gov.md.

În cazul în care persoana nu are posibilitatea accesării unui dispozitiv electronic de transmitere a informației, aceasta are posibilitatea să depună personal petiția/denunțul pe suport de hârtie în cutia poștală instalată la intrarea în sediul Aparatului Central al Serviciului Vamal, care este destinată exclusiv corespondenței cu caracter confidențial și care este adresată Directorului Serviciului Vamal.

Totodată, precizăm că, în cadrul procedurii de examinare a informațiilor parvenite este asigurată  confidenţialitatea identității persoanei care a depus sesizarea.