You are here

EU Customs Blueprints

„Customs Blueprints" reprezintă un document, elaborat de Comisia UE care cuprinde standarde şi cele mai avansate practici în domeniul vamal şi se recomandă a fi utilizat în vederea evaluării gradului de compatibilitate a sistemului vamal naţional cu standardele UE, precum şi elaborarea de strategii şi proiecte de asistenţă tehnică.

Fiind conceput ca un îndrumar şi ghid, „Customs Blueprints" a fost utilizat de mai multe ţări în scopul evaluării compatibilităţii sistemului vamal naţional cu standardele UE. Experienţa ţărilor-candidate a demonstrat că aplicarea „Customs Blueprints" asistă la identificarea lacunelor şi neajunsurilor în cadrul normativ şi cel instituţional în domeniul vamal şi, în acest sens, este un instrument foarte util pentru elaborarea documentelor de politici şi lansarea reformelor în sistemul vamal naţional. Totodată, luînd în considerare că la elaborarea „Customs Blueprints" s-a ţinut cont de recomandările OMV, inclusiv SAFE, implementarea acestuia asigură ajustarea activităţii vamale la standardele internaţionale şi atingerea indicatorilor de performanţă stabilite de UE.

Cu referire la structura şi conţinutul „Customs Blueprints", acesta este divizat în 22 de capitole, fiecare fiind destinat domeniului specific de activitate vamală, printre care: legislaţia; managementul resurselor umane; audit intern; facilitarea comerţului şi relaţii cu business-ul; colectarea veniturilor; managementul riscurilor; valoarea în vamă; infrastructură şi echipament; tehnologii informaţionale şi altele.

Pentru fiecare dintre cele 22 de domenii sunt specificate scopul, obiective strategice, indicatorii cheie şi referinţe la alte domenii relevante.

Customs Blueprints