You are here

Centrul Chinologic (cu statut de Direcţie)

În 2007, în cadrul Departamentului de Aplicare a Legii al Serviciului Vamal, a fost creată o nouă subdiviziune - Direcţia Centrul Chinologic.

Responsabili de activitatea de supraveghere şi control a trecerii frontierei de stat, misiunea de bază a activităţii Direcţiei constă în lupta contra traficului ilicit de substanţe narcotice, psihotrope şi precursorii, precum şi arme, muniţii, substanţe explozive şi produse de tutungerie.

Atribuţiile Direcţiei:

 • Efectuarea pregătirii speciale a cîinilor de serviciu, pentru depistarea drogurilor, armelor, muniţiilor, explozivelor, produselor din tutungerie, tăinuite în transportul auto, feroviar, aerian, bagaje etc.
 • Utilizarea cîinilor de serviciu antidrog şi antitabac ca unul din instrumentele de bază în controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport în zona de control vamal şi în alte locuri, în cadrul măsurilor, ce au tangenţă cu activitatea vamală şi chinologică.
 • Organizarea instruirii teoretico-practice, cursuri de reciclare şi perfecţionare a inspectorilor-chinologi din cadrul Serviciului Vamal, precum şi acordarea ajutorului practic-instructiv subdiviziunilor chinologice din cadrul Ministerului Justiţiei, MAI, Serviciului de Grăniceri.
 • Promovează politica vamală a Republicii Moldova şi asigură executarea legislaţiei vamale în procesul de combatere şi contracarare a traficului de droguri, arme, muniţii, explozive şi produse din tutungerie, peste frontiera vamală a Republicii Moldova, utilizează cîinii de serviciu special antrenaţi.
 • Dresarea şi antrenarea cîinilor de serviciu.
 • Studierea practicii internaţionale şi a tehnicilor de control vamal al mărfurilor şi mijloacelor de transport.
 • Organizarea controlului şi coordonarea lucrului cu structurile Serviciului Vamal şi birourilor vamale privind efectuarea controlului vamal şi depistarea drogurilor şi a prcursorilor, produselor de tutungerie, produselor explozive.
 • Asigurarea la timp a petrecerii măsurilor de logistică şi zooveterinarie, în vederea păstrării şi întreţinerii cîinilor de serviciu.
 • Elaborarea şi realizarea planurilor curente şi de perespectivă în cadrul activităţii chinologice.
 • Achiziţionarea cîinilor de serviciu şi lucrul de reproducere şi selecţie a acestora (creştere, dezvoltare şi veterinărie).

Structura Direcţiei:

 •   Şef Direcţie (Centru)
 •   Inspector Principal - 6 funcţii
 •   Inspector Superior - 6 funcţii

Centrul Chinologic al Serviciului Vamal colaborează cu toate instituțiile de aplicare a legii ale statului: Poliția de Frontieră, M.A.I., Ministerul Justiției, unitățile speciale ale serviciilor de securitate.

Telefon de contact: 078783028

Album Foto

Conferinţa Internaţională cu tematica ”Împreună în lupta împotriva contrabandei cu ţigarete şi tutun” și Album foto de la Conferință.