Serviciul Vamal
al Republicii Moldova
Despre Serviciul Vamal Anticamera Serviciului Vamal Consiliul consultativ pe lîngă Serviciul Vamal Legislaţia vamală Transparenţa în procesul decizional Planificare şi raportare Informaţii pentru persoane fizice Informaţii pentru agenţi economici Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova Contravenţiile vamale Achiziţii publice E-customs Presa şi relaţii cu publicul Contacte Call Center AEO și Proceduri Simplificate REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A CADOURILOR
 
 
Acasă » Presa şi relaţii cu publicul » Referinţe utile

Referinţe utile

Ministerul Economiei şi Comerţului www.mec.gov.md

Ministerul Finanţelor www.mf.gov.md

Serviciul Grăniceri www.border.gov.md

Legislaţia Republicii Moldova www.lex.justice.md

Statistica Moldovei www.statistica.md

Baza de date on-line privind exportul în Uniunea Europeană www.exporthelp.europa.eu

Organizaţia pentru promovarea investiţiilor şi exporturilor din Moldova www.miepo.md

Camera de Comerţ şi Industrie www.chamber.md

Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei www.customs.gov.ua

Autoritatea Naţională a Vămilor Română www.customs.ro

Organizaţia Mondială a Vămilor www.wcoomd.org

Comisia Europeană, Directoratul General Impozitare şi Uniune Vamală DG TAXUD http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

© 2008-2010. Î.S. Vamtehinform