Serviciul Vamal
al Republicii Moldova
Despre Serviciul Vamal Anticamera Serviciului Vamal Consiliul consultativ pe lîngă Serviciul Vamal Legislaţia vamală Transparenţa în procesul decizional Planificare şi raportare Informaţii pentru persoane fizice Informaţii pentru agenţi economici Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova Contravenţiile vamale Achiziţii publice E-customs Presa şi relaţii cu publicul Contacte Call Center AEO și Proceduri Simplificate REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A CADOURILOR
 
 
Acasă » Presa şi relaţii cu publicul » Noutăţi » Instruire » Instruirea colaboratorilor vamali în domeniul valorii în vamă

Instruirea colaboratorilor vamali în domeniul valorii în vamă

În perioada 22-26 iunie 2015, în incinta Centrului de instruire a colaboratorilor vamali, a fost organizat atelierul de lucru „Valoarea în vamă", cu participarea experţilor din Polonia şi Germania, acreditaţi de către Organizaţia Mondială a Vămilor.

Scopul atelierului de lucru a vizat dezvoltarea abilităţilor colaboratorilor vamali în domeniul evaluării vamale şi informarea acestora referitor la instrumentele de control a valorii în vamă aplicate în Uniunea Europeană.

În cadrul atelierului de lucru interactiv au fost abordate mai multe subiecte: cadrul juridic european ce reglementează domeniul valorii în vamă a mărfurilor la import, procedura de verificare a valorii în vamă a mărfurilor pentru care s-a identificat riscul de subevaluare, instrumentele aplicate în acest sens, ş.a.

Experţii externi şi-au expus propria experienţă şi noutăţile în domeniu aducînd exemple concrete din activitatea lor profesională.

Grupul ţintă a fost constituit din 20 colaboratori vamali, care au avut prilejul de a-şi actualiza cunoştinţele în domeniu şi de a-şi fortifica competenţa profesională prin participarea activă la discuţii, schimbul de informaţii şi cunoştinţe cu experţii internaţionali.

Republica Moldova a devenit membru al Organizaţiei Mondiale a Vămilor (OMV) în 1994, după aderarea sa la Convenţia cu privire la crearea Consiliului Colaborării Vamale, încheiată la Bruxelles, la 15 decembrie 1950.

Secţia Managementul Relaţiilor Publice
Tel: (+373 22) 574 188

Data publicării informaţiei: 02-07-2015

© 2008-2010. Î.S. Vamtehinform