Serviciul Vamal
al Republicii Moldova
Despre Serviciul Vamal Anticamera Serviciului Vamal Consiliul consultativ pe lîngă Serviciul Vamal Legislaţia vamală Transparenţa în procesul decizional Planificare şi raportare Informaţii pentru persoane fizice Informaţii pentru agenţi economici Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova Contravenţiile vamale Achiziţii publice E-customs Presa şi relaţii cu publicul Contacte Call Center AEO și Proceduri Simplificate REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A CADOURILOR
 
 
Acasă » Presa şi relaţii cu publicul » Noutăţi » Tudor Balițchi, Director general al Serviciului Vamal a avut o întrevedere cu Francesco Bastagli, şef al EUBAM

Tudor Balițchi, Director general al Serviciului Vamal a avut o întrevedere cu Francesco Bastagli, şef al EUBAM

În spiritul parteneriatului strategic între Serviciul Vamal și EUBAM, la 30 iunie a.c., la Chișinău a avut loc întrunirea de trecere în revistă a activităților comune și priorităților de cooperare pe viitor, în contextul plecării dlui Francesco Bastagli din funcția de șef al EUBAM.

În discuție au fost abordate aspectele de asistență acordată Serviciului Vamal de către EUBAM în implementarea Acordului de Asociere RM-UE, dezvoltarea cooperării moldo-ucrainene, sprijinul Misiunii UE în vederea consolidării capacităților sistemului vamal național, conform celor mai bune practici UE.

În special, a fost efectuată o trecere în revistă a activităților realizate în comun în ultima perioadă, fiind remarcate realizările Serviciului Vamal cu suportul EUBAM vizavi de implementarea măsurilor de simplificare și securizare a traficului internațional de mărfuri, cu referire la conceptul de Agent Economic Autorizat (AEO) și procedurile simplificate de vămuire, declararea electronică, dezvoltarea profesională a lucrătorilor vamali, consolidarea activității echipelor mobile, protecția proprietății intelectuale, armonizarea legislației vamale cu normele UE, etc.

Totodată, au fost abordate și prioritățile de colaborare în perioada imediat următoare, care urmează a fi incluse în noul Plan de activitate al Misiunii.

Tudor Balițchi, Directorul general al Serviciului Vamal, a exprimat sincere mulțumiri dlui Bastagli pentru activitatea fructuoasă în funcția de șef al EUBAM și asistența semnificativă acordată Serviciului Vamal în implementarea standardelor vamale europene, asigurarea stabilității și securității la frontiera moldo-ucraineană, precum și a dat asigurări că Serviciul Vamal va continua dezvoltarea parteneriatului strategic cu Misiunea UE.
Conducerea Serviciului Vamal, a oferit dlui Francesco Bastagli distincția de merit a Serviciului Vamal, în semn de recunoștință pentru contribuția substanțială în securizarea frontierei moldo-ucrainene, dezvoltarea cooperării transfrontaliere și consolidarea capacităților sistemului vamal național, conform standardelor europene.

Secţia Managemetul Relaţiilor Publice
Tel: (+373 22) 574 188

Data publicării informaţiei: 01-07-2015

© 2008-2010. Î.S. Vamtehinform