Serviciul Vamal
al Republicii Moldova
Despre Serviciul Vamal Anticamera Serviciului Vamal Consiliul consultativ pe lîngă Serviciul Vamal Legislaţia vamală Transparenţa în procesul decizional Planificare şi raportare Informaţii pentru persoane fizice Informaţii pentru agenţi economici Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova Contravenţiile vamale Achiziţii publice E-customs Presa şi relaţii cu publicul Contacte Call Center AEO și Proceduri Simplificate REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A CADOURILOR
 
 
Acasă » Transparenţa în procesul decizional » Proiecte 2013


Proiectul Ordinului Serviciului Vamal, cu privire la procedura de vămuire a mărfurilor transportate sub acoperirea Carnetului ATA

Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Optimizarea activității posturilor vamale interne

Proiectul Legii privind serviciul în organele vamale.

Proiectul Conceptului Vămuirii electronice

Proiectul Hotărîrii Guvernului, cu privire la vămuirea electronică a mărfurilor la export.

Proiectul hotărîrii Guvernului, cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 600 din 14 mai 2002

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1086 din 25.11.1997

Proiectul Ordinului cu privire la reglementarea operaţiunilor prealabile vămuirii

Proiectul Ordinului cu privire la formularul, modul de completare şi utilizare a deciziei de regularizare

Proiectul Ordinului Serviciului Vamal, cu privire la formularul-tip, instrucţiunea privind modul de completare şi eliberare a certificatului privind lipsa sau existenţa datoriilor faţă de bugetul de stat (venituri administrate de organele vamale.

Proiectul Ordinului privind simplificarea procedurilor de export

Proiectul de modificare a Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice şi a unor formulare tipizate

Proiectului hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de recepţionare, păstrare, distribuire şi evidenţă a ajutoarelor umanitare acordate Republicii Moldova, nr. 663

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii, cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova

Data publicării informaţiei: 10-04-2015

© 2008-2010. Î.S. Vamtehinform