Serviciul Vamal
al Republicii Moldova
Despre Serviciul Vamal Anticamera Serviciului Vamal Consiliul consultativ pe lîngă Serviciul Vamal Legislaţia vamală Transparenţa în procesul decizional Planificare şi raportare Informaţii pentru persoane fizice Informaţii pentru agenţi economici Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova Contravenţiile vamale Achiziţii publice E-customs Presa şi relaţii cu publicul Contacte Call Center AEO și Proceduri Simplificate REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A CADOURILOR
 
 
Acasă » Transparenţa în procesul decizional » Proiecte 2014

Proiecte 2014


Hotărârea Guvernului, privind aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior a certificatelor de origine preferenţiale a mărfurilor

Proiect de Ordin Cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind modul de verificare a solicitanţilor și titularilor Certificatului AEO și a Autorizaţiei pentru procedurile simplificate de vămuire

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea normelor metodologice privind activitatea echipelor mobile ale Serviciului Vamal.

Proiectul Hotărîrii Guvernului ,cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea drepturilor de import sau de export plătite sau percepute în plus.

Proiectul Ordinului Serviciului Vamal cu privire la aprobarea Regulamentului privind evidenţa simplificată şi supravegherea mărfurilor introduse/scoase în/din zona liberă, fără perfectarea declaraţiei vamale.

Proiectul Hotărârii Guvernului, privind punerea în aplicare a prevederilor Secţiunii a 27/1 Proceduri simplificate de vămuire şi Secţiunii a 28/1 Agentul economic autorizat din Codul vamal al Republicii Moldova

Proiectul Hotărîrii Guvernului, cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea drepturilor de import sau de export plătite sau percepute în plus.

Proiectul de Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea brokerului vamal

Proiect pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la import

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1140 din 02.11.2005

Proiectul cu privire la modificarea anexei nr.2 a Ordinului Serviciului Vamal nr.230-O din 28.06.2007

Proiectul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova, cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 904 din 13.11.2013 și abrogarea unei Hotărîri a Guvernului

Proiect de Hotărâre de Guvern, cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului vamal al Republicii Moldova

Proiect de Hotărâre de Guvern, cu privire la acordarea şi utilizarea statutului de exportator aprobat

H O T Ă R Î R E cu privire la aprobarea Regulamentului privind administrarea contingentelor tarifare la importul/exportul mărfurilor în/din Republica Moldova

Plan de integritate în domeniul de control ulterior

Proiectul Ordinului referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior a certificatelor de origine EUR.1 pentru mărfurile exportate din Republica Moldova în cadrul Acordului de Liber Schimb

Regulament privind amânarea determinării definitive a valorii în vamă a mărfurilor importate

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea anexei nr. 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009

Data publicării informaţiei: 10-04-2015

© 2008-2010. Î.S. Vamtehinform