Serviciul Vamal
al Republicii Moldova
Despre Serviciul Vamal Anticamera Serviciului Vamal Consiliul consultativ pe lîngă Serviciul Vamal Legislaţia vamală Transparenţa în procesul decizional Planificare şi raportare Informaţii pentru persoane fizice Informaţii pentru agenţi economici Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova Contravenţiile vamale Achiziţii publice E-customs Presa şi relaţii cu publicul Contacte Call Center AEO și Proceduri Simplificate REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A CADOURILOR
 
 
Acasă » E-customs » Formulare on-line

Formulare on-line

FORMULARUL


Baza normativă

 


  • Ordinul Serviciului Vamal cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile simplificate de vămuire, nr. 521-O  din  10.12.2012


  • Hotărîrea Guvernului 1140/02.11.2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova

  • Hotărîrea Guvernului 1140/02.11.2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova  •  Hotărîrea Guvernului 1140/02.11.2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova  • Hotărîrea Guvernului 1140/02.11.2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova


  • Capitolul XII Cod vamal
 


Ordinul nr.80-o din 28.02.2012, privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la procedura de completare şi examinare a cererilor privind decizia tarifară prealabilă.

Ordin nr. 325-o din 12.07.2012, privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la procedura de solicitare şi emitere a informaţiilor obligatorii privind originea mărfurilor

Ordinul Serviciului Vamal nr 331-O din 07.09.2007 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea şi eliberarea cerificatelor de origine Forma CT-1 pentru mărfurile exportate din Republica Moldova în cadrul regimului de comerţ liber cu statele membre la Acordul de Creare a Zonei de Comerţ Liber în cadrul Comunităţii Statelor Independente

Ordinul Serviciului Vamal nr 50-O din 18.02.2008 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea şi eliberarea cerificatelor de origine a mărfurilor exportate din Republica Moldova în cadrul regimurilor de comerţ preferenţiale cu Uniunea Europeană (ATP) şi statele care acordă Republicii Moldova Sistemul Generalizat de Preferinţe (GSP)

Ordinul Serviciului Vamal nr.244-O din 03.07.2007 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea şi eliberarea certificatelor de transport EUR.1 pentru mărfurile exportate din Republica Modova în cadrul regimului de comerţ liber cu statele membre la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA) şi a modificărilor în Regulamentul cu privire la completarea, autentificarea şi eliberarea certificatelor de origine a mărfurilor exportate din Republica Moldova în cadrul regimurilor de comerţ preferenţiale cu Uniunea Europeană


Hotărîrea Guvernului nr.1599 din 13.12.2002 cu privire la regulile de origine a mărfurilor
Ordinul Serviciului Vamal al Republicii Moldova nr.325-O din 17.07.2012 privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la procedura de solicitare şi emitere a informaţiilor obligatorii privind originea mărfurilor.Data publicării informaţiei: 02-12-2013

© 2008-2010. Î.S. Vamtehinform