Serviciul Vamal
al Republicii Moldova
Despre Serviciul Vamal Anticamera Serviciului Vamal Consiliul consultativ pe lîngă Serviciul Vamal Legislaţia vamală Transparenţa în procesul decizional Planificare şi raportare Informaţii pentru persoane fizice Informaţii pentru agenţi economici Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova Contravenţiile vamale Achiziţii publice E-customs Presa şi relaţii cu publicul Contacte Call Center AEO și Proceduri Simplificate REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A CADOURILOR
 
 
Acasă » Informaţii pentru agenţi economici » Originea mărfurilor

Originea mărfurilor

Informaţii obligatorii privind originea mărfurilor (IOO): Ordinul SV nr. 325-o  din  12.07.2012, Monitorul Oficial nr.237-241/1406 din 16.11.2012

Regulamentul Comisiei (CEE) nr.2454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr.2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, art.1, art.5-art.14, art.97x-art.123, anexa 14, anexa 15, anexa 21, anexa 22 (anexa nr.1 , anexa nr.2, anexa nr.3).

Anexa 4 la Acordul de amendare şi aderare la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA) Protocol referitor la definirea conceptului de "produse originare" şi a metodelor de cooperare administrativă .


Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor, aprobate prin Decizia Consiliului Şefilor de Guvern din CSI din 20.11.2009 .

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor, nr.761, 17.09.2014 (anexa nr.1, anexa nr.2).

Protocolul II Definiţia noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă la Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Euoropeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte (anexa).

Norme tehnice privind completarea certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor: Ordinul SV nr.412-O din 23.09.2014,Monitorul Oficial nr.293-296 din 03.10.2014.

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.385 din 16 iunie 2015 pentru punerea în aplicare a prevederilor secţiunii 342 din Codul vamal al Republicii Moldova (anexa nr1, anexa nr2).

Data publicării informaţiei: 24-06-2015

© 2008-2010. Î.S. Vamtehinform