Serviciul Vamal
al Republicii Moldova
Despre Serviciul Vamal Anticamera Serviciului Vamal Consiliul consultativ pe lîngă Serviciul Vamal Legislaţia vamală Transparenţa în procesul decizional Planificare şi raportare Informaţii pentru persoane fizice Informaţii pentru agenţi economici Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova Contravenţiile vamale Achiziţii publice E-customs Presa şi relaţii cu publicul Contacte Call Center AEO și Proceduri Simplificate REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A CADOURILOR
 
 
Acasă » Informaţii pentru agenţi economici » Sistemul Informaţional Integrat Vamal

Sistemul Informaţional Integrat Vamal

Obiectivele dezvoltării tehnologiilor informaţionale în activitatea vamală sunt stabilite în

Concepţia Sistemului Informaţional Integrat Vamal, aprobată prin Hotarîrea guvernului nr. 561 din 18.05.2007  

Strategia de dezvoltare a Sistemului Informațional Integrat Vamal pentru anii 2012-2016. 

Politica de securitate a informației în cadrul Serviciului Vamal.

 Obiectivele principale ale Sistemului Informaţional Integrat Vamal sunt următoarele: 

  • asigurarea introducerii tehnologiilor moderne în activitatea organelor vamale pentru perfecţionarea procedurilor de perfectare vamală şi creşterea eficacităţii controlului vamal;
  • asigurarea utilizării eficiente la nivel optim a tuturor resurselor existente în sistem (hardware, software, dispozitive de comunicaţii, personal tehnic de specialitate etc.);
  • asigurarea creşterii calităţii operaţiunilor de control şi urmărire de toate tipurile (înainte, în timpul sau după vămuire), prin furnizarea inspectorului vamal a datelor consolidate necesare, prezentîndu-i, astfel, în mod optim şi concludent, informaţiile cele mai utile;
  • asigurarea disponibilităţii elementelor de evaluare a operaţiunilor de vămuire şi control efectuate de colaboratorii vamali, cu scopul de a evidenţia eficient şi operativ punctele slabe în fluxul de procesare a diferitelor documente vamale;
  • perfecţionarea organizării schimbului de informaţii cu structurile externe, inclusiv de peste hotare, dezvoltarea colaborării cu aceste structuri în domeniul tehnologiilor informaţionale;
  • asigurarea unui sistem unic de securitate a informaţiei organelor vamale ale Republicii Moldova.

Sistemul Informaţional Integrat Vamal se bazează pe ASYCUDA World (ASYCUDA: Automated SYstem for CUstoms DAta) - produsul de program elaborat de către Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare în scopul susţinerii reformelor în organele vamale, precum şi acordarea suportului la facilitarea comerţului şi controlului vamal;


Ordinul nr.301-o, din 30.09.2011, referitor la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului informațional integrat vamal pentru anii 2012-2016, Politicii de securitate a informației din cadrul Serviciului Vamal și Regulamentului privind securitatea informației.

Arhitectura de bază a Sistemului Informaţional Integrat Vamal

Data publicării informaţiei: 29-05-2008

© 2008-2010. Î.S. Vamtehinform