Serviciul Vamal
al Republicii Moldova
Despre Serviciul Vamal Anticamera Serviciului Vamal Consiliul consultativ pe lîngă Serviciul Vamal Legislaţia vamală Transparenţa în procesul decizional Planificare şi raportare Informaţii pentru persoane fizice Informaţii pentru agenţi economici Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova Contravenţiile vamale Achiziţii publice E-customs Presa şi relaţii cu publicul Contacte Call Center AEO și Proceduri Simplificate REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A CADOURILOR
 
 
Acasă » Despre Serviciul Vamal » Structura » ÎS „Vamservinform”

ÎS „Vamservinform”

Serviciul Vamal al Republicii Moldova este fondatorul ÎS „Vamservinform".

ÎS „Vamservinform" a fost creată ca urmare a reorganizării prin contopire a ÎS „Moldvama Grup" şi ÎS „Vamtehinform" prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 178 din 23.03.2011 şi Ordinul Serviciului Vamal nr. 102-O din 05.04.2011 „Cu privire la crearea Întreprinderii de Stat „Vamservinform".

Echipa ÎS „Vamservinform" este constituită din specialişti de înaltă calificare în domeniul vămuirii şi sectorul de tehnologii informaţionale. ÎS „Vamservinform" este unica întreprindere de stat în domeniul brokerajului vamal oferind serviciile pe teritoriul întregii ţări.

Principalele genuri de activitate a Întreprinderii sunt:
- servicii de antrepozit vamal şi depozit provizoriu;
- servicii de depozitare;
- servicii de broker vamal;
- administrarea, menţinerea şi asigurarea funcţionării sistemelor informaţionale ale Serviciului Vamal şi subdiviziunii lui;
- reprezentarea în bază de acord (mandat) a Serviciului Vamal în chestiunile ce ţin de implementarea şi promovarea tehnologiilor informaţionale atît în cadrul Serviciului Vamal cît şi înafara lui.


Adresa: Moldova, Chişinău,
MD-2059, str. Petricani, 21/3
tel: (373 22) 31-23-41
fax: (373 22) 31-23-41
e-mail: office@vsi.md ; vsi.md.Data publicării informaţiei: 21-05-2013

© 2008-2010. Î.S. Vamtehinform