Serviciul Vamal
al Republicii Moldova
Despre Serviciul Vamal Anticamera Serviciului Vamal Consiliul consultativ pe lîngă Serviciul Vamal Legislaţia vamală Transparenţa în procesul decizional Planificare şi raportare Informaţii pentru persoane fizice Informaţii pentru agenţi economici Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova Contravenţiile vamale Achiziţii publice E-customs Presa şi relaţii cu publicul Contacte Call Center AEO și Proceduri Simplificate REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A CADOURILOR
 
 
Acasă » Informaţii pentru agenţi economici » Formulare on-line

Formulare on-line

FORMULARUL


Baza normativă

 


Hotărîrea Guvernului nr.385 din 16.06.2015 pentru punerea în aplicare a prevederilor secţiunii 34/2 din Codul vamal al Republicii Moldova

Hotărîrea Guvernului nr.385 din 16.06.2015 pentru punerea în aplicare a prevederilor secţiunii 34/2 din Codul vamal al Republicii Moldova

Hotărîrea Guvernului nr.385 din 16.06.2015 pentru punerea în aplicare a prevederilor secţiunii 34/2 din Codul vamal al Republicii Moldova  • Hotărîrea Guvernului 1140/02.11.2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova
  • Hotărîrea Guvernului 1140/02.11.2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova

  •  Hotărîrea Guvernului 1140/02.11.2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova

  • Hotărîrea Guvernului 1140/02.11.2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova


   • Capitolul XII Cod vamal

 


Ordinul nr.80-o din 28.02.2012, privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la procedura de completare şi examinare a cererilor privind decizia tarifară prealabilă.

Ordin nr. 325-o din 12.07.2012, privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la procedura de solicitare şi emitere a informaţiilor obligatorii privind originea mărfurilor

"Ordinul Serviciului Vamal nr.412-O din 23.09.2014 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind completarea certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor".

"Ordinul Serviciului Vamal nr.412-O din 23.09.2014 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind completarea certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor".

"Ordinul Serviciului Vamal nr.412-O din 23.09.2014 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind completarea certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor".


Hotărîrea Guvernului nr.1599 din 13.12.2002 cu privire la regulile de origine a mărfurilor

Data publicării informaţiei: 24-06-2015

© 2008-2010. Î.S. Vamtehinform