Serviciul Vamal
al Republicii Moldova
Despre Serviciul Vamal Anticamera Serviciului Vamal Consiliul consultativ pe lîngă Serviciul Vamal Legislaţia vamală Transparenţa în procesul decizional Planificare şi raportare Informaţii pentru persoane fizice Informaţii pentru agenţi economici Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova Contravenţiile vamale Achiziţii publice E-customs Presa şi relaţii cu publicul Contacte Call Center AEO și Proceduri Simplificate REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A CADOURILOR
 
 
Acasă » Despre Serviciul Vamal » Statistica Vamală

Statistica Vamală

Administrarea statisticii vamale 

Organele vamale adună, în baza declaraţiilor vamale, şi prelucrează date despre trecerea mărfurilor peste frontiera vamală, prezintă informaţii autorităţilor publice centrale, conform legislaţiei.

Datele referitoare la o operaţiune sau la un agent economic concret sînt considerate confidenţiale şi nu pot fi transmise unor terţi şi nici altor autorităţi publice fără permisiunea declarantului, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.

Sursele de date pentru statistica vamală sînt documentaţia şi informaţia prezentate pentru vămuire şi efectuarea controlului vamal. Descarcă tabel INFORMAȚIA PRIVIND PERCEPEREA DREPTURILOR DE IMPORT-EXPORT PENTRU ANII 1998-2014

Data publicării informaţiei: 17-06-2015

© 2008-2010. Î.S. Vamtehinform