Serviciul Vamal
al Republicii Moldova
Despre Serviciul Vamal Anticamera Serviciului Vamal Consiliul consultativ pe lîngă Serviciul Vamal Legislaţia vamală Transparenţa în procesul decizional Planificare şi raportare Informaţii pentru persoane fizice Informaţii pentru agenţi economici Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova Contravenţiile vamale Achiziţii publice E-customs Presa şi relaţii cu publicul Contacte Call Center AEO și Proceduri Simplificate REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A CADOURILOR
 
 
Acasă » Anticamera Serviciului Vamal » Scrieţi reclamaţie

Scrieţi reclamaţie

Procesul de modernizare a sistemului vamal implică inevitabil o mai mare transparenţă în activitate, deschidere spre dialog cu societatea, mass-media şi publicul larg. Pe parcursul ultimilor ani acest aspect, fiind o preocupare permanentă a administraţiei Serviciului Vamal, a înregistrat mai multe progrese.

Serviciul Vamal este o instituţie transparentă, care optează întotdeauna pentru o comunicare şi informare corectă a publicului larg asupra tuturor aspectelor de activitate vamală. Unul din scopurile primordiale este iradicarea flagelului corupţional, în acest context, în vederea unei cooperări eficiente între sectorul public, cel privat şi societatea civilă, pagina web oficială a Serviciului Vamal oferă posibilitatea de a adresa on-line conducerii Serviciului Vamal o reclamaţie. 

Mesajul Dvs va conţine cel puţin următoarea informaţie: Numele şi prenumele; Adresa email; Descrierea succintă a cazului/ mesajul Dvs

Serviciul Vamal asigură confidenţialitatea adresărilor şi datelor cu caracter personal, de asemenea, veţi primi un răspuns obiectiv şi în termeni stabiliţi.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie!

-Mărimea textului adresării nu trebuie să depăşească 2000 de caractere.
-La examinarea adresării după caz se verifică veridicitatea informaţiei şi se solicită informaţii suplimentare.
-La prezentarea şi examinarea adresărilor electronice este asigurată confidenţialitatea datelor personale şi a informaţiei comunicate.
-În cazul în care Dvs. nu dispuneţi de o adresă electronică, vă recomandăm să expediaţi prin postă un demers sau o petiţie în formă scrisă pe suport de hîrtie.

Atenţie: Solicitrile unor consultatii privind procedurile vamale nu vor fi examinate!
Aveţi încredere şi scrieţi-ne!

Pentru a scrie o reclamaţie în regim on-line accesaţi aici mai jos.

© 2008-2010. Î.S. Vamtehinform