Serviciul Vamal
al Republicii Moldova
Despre Serviciul Vamal Anticamera Serviciului Vamal Consiliul consultativ pe lîngă Serviciul Vamal Legislaţia vamală Transparenţa în procesul decizional Planificare şi raportare Informaţii pentru persoane fizice Informaţii pentru agenţi economici Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova Contravenţiile vamale Achiziţii publice E-customs Presa şi relaţii cu publicul Contacte Call Center AEO și Proceduri Simplificate REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A CADOURILOR
 
 
Acasă » Planificare şi raportare

Planificare şi raportare


Planul de activitate al Serviciului Vamal pentru anul 2015

Plan de integritate în domeniul de control ulterior

Raport privind activitatea Serviciului Vamal în anul 2014

Programul de dezvoltare a managementului riscurilor în Serviciul Vamal

Planul de activitate al Serviciului Vamal pentru anul 2014

Recomandările EUBAM cu privire la Conceptul național privind unitățile mobile ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

Plan de finanțare a procesului de dezvoltare a sistemului informațional integrat vamal pentru anii 2012-2016

Plan de acţiuni pentru dezvoltarea managementului personalului în cadrul Serviciului Vamal al RM

Program de Dezvoltare Strategică a Serviciului Vamal pentru anii 2012-2014

Planul de activitate al Serviciului Vamal pentru anul 2012

Raportul anual privind activitatea Serviciului Vamal în anul 2011

Programul de dezvoltare al Centrului de instruire al colaboratorilor vamali pentru anii 2012-2014

Planul de activitate al Serviciului Vamal pentru anul 2013

Strategia de dezvoltare a Sistemului Informațional Integrat Vamal pentru anii 2012-2016

Raportul de progres pentru anul 2012 privind activitatea Serviciului Vamal

Politica de securitate a informației în cadrul Serviciului Vamal

Raport privind activitatea Serviciului Vamal in semestru I 2012

Raport privind activitatea Serviciului Vamal în anul 2013

Planului de activitate a Serviciului Vamal pentru anul 2011

Raportul anual privind activitatea Serviciului Vamal în anul 2010

Planul de activitate al Serviciului Vamal pentru anul 2010

Raportul anual privind activitatea Serviciului Vamal în anul 2009

Planul de activitate al Serviciului Vamal pentru 2009

Planul de Dezvoltare Instituţională a Serviciului Vamal 2009-2011

Concepţia de comunicare a Serviciului Vamal al RM

Raport privind activitatea Serviciului Vamal în anul 2008

Raport privind gradul de implementare a documentelor de politici in 2008

Obiectivele strategice ale Serviciului Vamal pentru anul 2008

Data publicării informaţiei: 29-05-2008

© 2008-2010. Î.S. Vamtehinform