Serviciul Vamal
al Republicii Moldova
Despre Serviciul Vamal Anticamera Serviciului Vamal Consiliul consultativ pe lîngă Serviciul Vamal Legislaţia vamală Transparenţa în procesul decizional Planificare şi raportare Informaţii pentru persoane fizice Informaţii pentru agenţi economici Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova Contravenţiile vamale Achiziţii publice E-customs Presa şi relaţii cu publicul Contacte Call Center AEO și Proceduri Simplificate REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A CADOURILOR
 
 
Acasă » Anticamera Serviciului Vamal » Scrieţi pe adresa Directorului general

Scrieţi pe adresa Directorului general

Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţia privind modul de examinare a adresărilor electronice către Directorul general al Serviciului Vamal.

  • Solicitările unor consultații privind procedurile vamale nu vor fi examinate.
  • Mărimea textului adresării nu trebuie să depăşească 2000 de caractere.
  • La examinarea adresării după caz se verifică veridicitatea informaţiei şi se solicită informaţii suplimentare.
  • Ca urmare a examinării adresării Dvs., veţi primi un răspuns în formă electronică, pe adresa electronică, indicată în adresare.
  • La prezentarea şi examinarea adresărilor electronice este asigurată confidenţialitatea datelor personale şi a informaţiei comunicate.
  • Adresările care nu vor conţine informaţia, solicitată în mod obligatoriu în formularul adresării nu vor fi examinate.
  • În cazul în care Dvs. nu dispuneţi de o adresă electronică, vă recomandăm să expediaţi prin postă un demers sau o petiţie în formă scrisă pe suport de hîrtie.

© 2008-2010. Î.S. Vamtehinform