Serviciul Vamal
al Republicii Moldova
Despre Serviciul Vamal Anticamera Serviciului Vamal Consiliul consultativ pe lîngă Serviciul Vamal Legislaţia vamală Transparenţa în procesul decizional Planificare şi raportare Informaţii pentru persoane fizice Informaţii pentru agenţi economici Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova Contravenţiile vamale Achiziţii publice E-customs Presa şi relaţii cu publicul Contacte Call Center AEO și Proceduri Simplificate REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A CADOURILOR
 
 
Acasă » Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova » Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova

Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova

Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova 

„Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova (în continuare TARIM) a fost elaborat în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova nr.501 din 14 august 2009 (Monitorul Oficial nr.127-130/562 din 21.08.2009)".

TARIM are un caracter consultativ, reprezentând o bază de date în care se indică măsurile tarifare şi netarifare aplicabile mărfurilor importate sau exportate pe/din teritoriul vamal al Republicii Moldova ţi care include următoarele componente:

a) Subdiviziuni ale Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova;

b) Cotele taxelor vamale şi alte drepturi de import;

c) Informaţii privind facilităţile tarifare;

d) Coduri adiţionale şi note explicative privind utilizarea informaţiilor cuprinse în TARIM;

e) Date şi indicaţii privind temeiul legal al informaţiilor cuprinse în TARIM;

f) Alte informaţii necesare pentru aplicarea măsurilor tarifare şi netarifare (acte cu carcater permisiv, etc).

Data publicării informaţiei: 27-11-2014

© 2008-2010. Î.S. Vamtehinform