Serviciul Vamal
al Republicii Moldova
Despre Serviciul Vamal Anticamera Serviciului Vamal Consiliul consultativ pe lîngă Serviciul Vamal Legislaţia vamală Transparenţa în procesul decizional Planificare şi raportare Informaţii pentru persoane fizice Informaţii pentru agenţi economici Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova Contravenţiile vamale Achiziţii publice E-customs Presa şi relaţii cu publicul Contacte Call Center AEO și Proceduri Simplificate REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A CADOURILOR
 
 
Acasă » Informaţii pentru persoane fizice

Informaţii pentru persoane fizice

Informaţia detaliată cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice este prevăzută în următoarele acte normative:

 Codul

 Denumirea poziţiei

 Cantitatea

 1

 2

 3

2203

Bere fabricată din malţ

 5 litri

2204-2208 90

Vinuri naturale din struguri, inclusiv vinuri alcoolizate; must din struguri, altul decît cel de la poziţia 2009; vermuturi; băuturi alcoolice tari, lichioruri şi alte băuturi spirtoase

 2 litri2402

Ţigări de foi, trabucuri

 50 bucăţi

Ţigări din tutun sau din substituenţi de tutun

 200 bucăţi

27

Carburanţi

Carburanţi pentru mijlocul de transport auto, cu condiţia că aceştia se află în rezervoarele mijlocului de transport cu care persoana intră pe teritoriul Republicii Moldova

42  

Obiecte din piele: articole de voiaj, genţi şi alte produse similare

3 unităţi

43  

Blănuri naturale şi articole din blană; blănuri artificiale

1 unitate

61  

Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, tricotate şi croşetate

3 unităţi

62

Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decît cele tricotate sau croşetate

3 unităţi

64

Încălţăminte

2 perechi

8471  

Maşini de prelucrare automată a datelor şi părţi ale acestora

1 unitate

8520  

Magnetofoane, radiomagnetofoane, radiomagnetofoane auto, playere audio

1 unitate

8521

Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporînd un receptor de semnale videofonice

1 unitate

8525  

Aparate de luat vederi fixe şi alte camere video

1 unitate

8525 20 910

Aparate de emisie care încorporează un aparat de recepţie pentru radiofonia celulară (telefon mobil)

2 unităţi

90  

Instrumente şi aparate optice, fotografice, cinematografice

1 unitate din grupă

91

Ceasuri de toate tipurile

3 unităţi

9004  

Ochelari (de corecţie, de protecţie sau altele) şi articole similare

4 unităţi

 Informaţii pentru cetăţenii care traversează frontiera
Informaţii pentru cetăţenii care traversează frontiera

Reguli de trecere a frontierei Ucrainei

Pentru informarea călătorilor care vizitează statele-membre ale Uniunii Europene.

Începînd cu decembrie 2008 au intrat în vigoare noi norme de scutire de la plata taxelor vamale la import, pentru persoanele fizice care întră în UE.

Noile norme prevăd:

  • creşterea pragului financiar actual de la 175 EUR la 430 EUR pentru persoanele care călătoresc pe calea aerului şi pe cale maritimă, şi la 300 EUR pentru cele care călătoresc pe cale terestră şi pe căile navigabile interioare. Pragul financiar mai mic pentru acestea din urmă, ţine seama de situaţia specială a statelor membre care au frontiere terestre cu ţările în care preţurile sînt mult mai mici decît în UE.
  • eliminarea limitelor cantitative la parfum, apă de toaletă, cafea şi ceai (ceea ce semnifică că acestor produse li se vor aplica pragurile financiare).
  • creşterea limitelor cantitative pentru vinul nespumos de la 2 la 4 litri.
  • introducerea unei limite cantitative de 16 litri la importurile de bere.
  • posibilitatea acordată statelor membre de a reduce limitele cantitative la produsele din tutun (de exemplu pentru ţigări de la 200 la 40) în scopul sprijinirii politicilor de sănătate.


 

Prima opţiune

A doua opţiune

Produse din tutun

200 de ţigări sau
100 de ţigări de foi, sau
50 de trabucuri, sau
250 de grame de tutun.

40 de ţigări sau
20 de ţigări de foi, sau
10 trabucuri, sau
50 de grame de tutun.

Băuturi alcoolice

- În total 1 litru de alcool şi băuturi alcoolice cu o tărie de peste 22% vol sau alcool etilic nedenaturat de cel puţin 80% vol. sau
în total 2 litri de alcool şi băuturi alcoolice cu o tărie de cel mult 22% vol.
- În plus, 4 litri de vin nespumos şi până la 16 litri de bere (doar pentru TVA şi accize).

Combustibil

Pentru toate mijloacele de transport cu motor, carburantul din rezervorul standard şi o cantitate de carburant de până la 10 litri în bidon.

Toate celelalte bunuri, inclusiv parfum, cafea sau ceai

Până la o valoare de 430 EUR pentru persoanele care călătoresc pe calea aerului şi pe cale maritimă, pînă la o valoare de 300 EUR pentru ceilalți călători.

De exemplu, în cel mai bun caz, persoanele care călătoresc pe calea aerului pot importa fără plata taxelor vamale 200 de ţigări, 1 litru de băuturi spirtoase, 4 litri de vin, 16 litri de bere şi alte bunuri în valoare de 430 EUR (jucării, parfumuri, dispozitive electronice ...)

Se vor aplica taxe vamale valorii bunurilor care depăşesc limitele respective. Valoarea unui bun individual nu poate fi însă divizată.

Cu referire la mijloace băneşti, reamintim, că pentru a preveni spălarea banilor şi finanţarea actelor teroriste, calatorii care intră sau ies în/din  UE trebuie sa  declare autoritarilor vamale sumele de bani mai mari de 10.000 Euro (sau echivalentul în altă valută).

Informaţii spullimentare puteţi găsi la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Data publicării informaţiei: 30-05-2013

© 2008-2010. Î.S. Vamtehinform