You are here

Soluțiile pentru vămuirea autoturismelor din stânga Nistrului, aprobate de Guvern

Vămuirea autoturismelor cu plăcuțe de înmatriculare transnistrene cu o reducere de 70% din cota accizei va putea fi efectuată fără prezentarea în original a actelor în baza cărora au fost introduse în Republica Moldova. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost aprobat de Guvern în cadrul ședinței de astăzi.

Conform noilor amendamente, pentru plasarea în regim vamal de import a autoturismelor respective va fi necesară completarea de către solicitant a declarației vamale și a unei declarații scrise pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor prezentate, cu anexarea documentelor confirmative, eliberate în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și mun. Bender.

Astfel, persoanele care au deţinut până la 1 noiembrie 2016 în posesie sau în folosinţă mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703, indiferent de termenul de exploatare, cu plăcuţe cu număr de înmatriculare din unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului şi municipiul Bender au dreptul de a le plasa sub regimul vamal de import cu achitarea accizei în mărime de 30% din cota accizei stabilită pentru anul 2016.  Amintim că prevederea se conține în Legea nr. 280 din 16.12.2016, fiind valabilă doar pentru perioada 01 ianuarie – 01 aprilie 2017.

Ulterior, Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru” va efectua înmatricularea acestor mijloace de transport în baza setului de documente menționate și a adeverinței vamale.