You are here

Serviciul Vamal se pregătește pentru obținerea certificatului ISO 9001:2015

Opt auditori interni din cadrul Serviciului Vamal au fost instruiți cu privire la noua versiune a standardului ISO 9001:2015. Sesiunile de instruire au fost organizate la inițiativa Serviciului Vamal, fiind susținute de către auditorii Societății Române pentru Asigurarea Calității (SRAC), membră a Rețelei Internaționale de Certificare IQNet (International Certification Network).

În cadrul programului de instruire, care s-a desfășurat la Sinaia, o atenție deosebită i-a fost acordată reproiectării Sistemului de Management al Calității, dezvoltării abilităților practice de desfășurare a auditului intern al calității, precum și capacității de a furniza în mod constant produse și servicii calitative.

La finalizarea cursului și urmare a susținerii examenului de evaluare, opt colaboratori vamali au devenit eligibili pentru obținerea certificatelor de confirmare a titlului de auditori interni pentru sistemul de management al calității în conformitate cu standardul ISO 9001:2015.

Astfel, Serviciul Vamal care, actualmente deține certificatul ISO 9001:2008, inițiază trecerea la noul sistem ISO 9001:2015, fapt ce va asigura un cadru durabil de dezvoltare și îmbunătățire continuă a activității, dar și va constitui un argument forte de credibilitate și aliniere la standardele internaționale în domeniul managementului calității.