You are here

Serviciul Vamal, la jumătate de termen a proiectului TWINNING: realizări și recomandări

Serviciul Vamal continuă implementarea proiectului european Twinning, instituția realizând toate activitățile prevăzute până la această etapă. Misiunile desfășurate s-au soldat și cu o serie de recomandări menite să asigure implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) și a Ghișeului Unic.

Totuși, principalele recomandări înaintate de experții europeni rămân aceleași -  accelerarea implementării noului Cod Vamal, dar și obținerea noii versiuni a softului ASYCUDA World, care va permite integrarea modulelor NCTS și Ghișeului Unic.

Acestea au fost reiterate în cadrul celei de-a patra ședințe a Comitetului de Supraveghere. La reuniune au participat Directorul Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie, Directorul adjunct, Iurie Ceban, Lider de proiect din partea RM, Vicedirectorul General al autorității vamale lituaniene, Vytenis Alisauskas, Lider de Proiect din partea Lituaniei, Consilierul Rezident de Twinning, Valdas Dovydenas, Înaltul Consilier UE în domeniul vamal, Rosario de Blasio, Managerul de proiecte al Delegației Uniunii Europene în RM, Speranța Olaru, precum și alți reprezentanți ai proiectului.

În intervenția sa, șeful Vămii, Vitalie Vrabie a menționat că instituția va continua să facă demersurile necesare pentru îndeplinirea acestor două condiții, deoarece, este vorba despre un proiect așteptat de mediul de afaceri. Totodată, Vitalie Vrabie a apreciat progresele înregistrate de la începutul proiectului și a solicitat să fie respectate toate termenele stabilite de acesta.

De asemenea, conform agendei, responsabilii de proiect au raportat despre activitățile desfășurate în perioada celui de-al patrulea trimestru. Printre cele mai relevante se numără elaborarea Foii de parcurs pentru componenta NCTS, precum și vizita de studiu în Italia, unde, reprezentanții Vămii moldovenești s-au familiarizat cu modul de funcționare a Ghișeului Unic din gestiunea Vămii italiene. Mai exact, specialiștii noștri au studiat cum este organizată interoperabilitatea sistemelor informatice ale autorităților publice italiene implicate în emiterea autorizațiilor pentru vămuire.

Notă: Proiectul Twinning “Suport în modernizarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova în conformitate cu cerințele Acordului de Asociere” a fost lansat la data de 21 noiembrie 2017. Obiectul general al proiectului este de a sprijini Republica Moldova în pregătirea necesară pentru implementarea NCTS și a Ghișeului Unic, condiționalități prevăzute în capitolul privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) a Acordului de Asociere RM-UE.

Proiectul, prevăzut pentru doi ani de zile, are un buget de un milion de euro, banii fiind oferiți de Uniunea Europeană.

Partenerii de implementare ai proiectului sunt Departamentul Vamal de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Lituania și Agenția Vămilor și Monopolului a Republicii Italiene.