You are here

Serviciul Vamal, în dialog permanent cu rezidenții Zonelor Economice Libere

Serviciul Vamal continuă seria ședințelor de informare pentru administratorii și rezidenții Zonelor Economice Libere (ZEL). Primele sesiuni au avut loc vineri, reunind  circa 30 de antreprenori din cadrul ZEL, inclusiv brokeri vamali, care activează în aria de responsabilitate a birourilor vamale Sud și Nord.

Participanții la reuniuni au avut ocazia să adreseze întrebări referitoare la modalitatea de soluționare a  mai multor situații apărute în cadrul activităților desfășurate. În special, aceștia au fost interesați de procedurile aplicate la plasarea/scoaterea mărfurilor pe/de pe teritoriul ZEL. De asemenea, cei prezenți au dorit să afle mai multe detalii despre procedura de tranzit pentru mărfurile transportate între subzonele unei ZEL sau de la frontieră în cadrul unei zone.

Un subiect aparte l-a constituit procedura de scoatere a deșeurilor de pe teritoriul ZEL. În acest context, rezidenții ZEL au salutat  modificările legislative operate, prin care a fost exclusă necesitatea depunerii declarației vamale, fapt ce a simplificat semnificativ procedura respectivă. Astfel, scoaterea deșeurilor de pe teritoriul zonelor libere pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova în scopul distrugerii, prelucrării/reciclării sau valorificării la întreprinderile specializate nu se mai consideră import, ci livrare impozabilă cu eliberarea facturii fiscale.

De asemenea, participanții la discuții au apreciat demersurile întreprinse de către Serviciului Vamal în vederea anulării taxei pentru procedurile vamale. Prin această măsură se urmărește facilitarea comerțului internațional și promovarea unui mediu antreprenorial competitiv.

Tot în cadrul discuțiilor, a fost evocată necesitatea asigurării corectitudinii întocmirii rubricilor conținute în declarațiile vamale. În acest sens, reprezentanții Vămii și-au exprimat disponibilitatea organizării mai multor sesiuni de instruire pentru brokerii vamali și declaranții în nume propriu.

Următoarele ședințe urmează a fi organizate pentru rezidenții ZEL din regiunea de centru a țării. Conform indicației conducerii Serviciului Vamal, astfel de reuniuni urmează a fi organizate cel puțin o dată în trimestru sau ori de câte ori este necesar. Totodată, reprezentanții autorităților vamale le-au solicitat celor prezenți să sesizeze autoritatea vamală de fiecare dată când necesită consultații referitoare la operațiunile desfășurate.