You are here

Serviciul Vamal, asistat de experți internaționali în implementarea Strategiei de management al riscurilor

Strategia de management al riscurilor a Serviciului Vamal este implementată cu susținerea celor mai cotați experți din Polonia, Belgia, Estonia, Croația și Letonia. Aceștia au fost prezenți la un seminar organizat de către EUBAM pentru a-și împărtăși experiența privind practicile de gestionare a riscurilor aferente domeniului de administrare vamală.

Evenimentul, care a avut loc la Chișinău, în perioada 4-5 iulie, a fost conceput pentru a ghida Serviciul Vamal în implementarea Strategiei de management al riscurilor, aprobată la începutul acestui an. Prin adoptarea respectivului document, Serviciul Vamal a devenit prima autoritate vamală din regiune care dispune de o asemenea strategie.

Fiind prezent la ceremonia de deschidere, Directorul adjunct al Serviciului Vamal, Grigore Ionițov le-a mulțumit membrilor EUBAM pentru sprijinul oferit la elaborarea și implementarea Strategiei de management al riscurilor, menționând că autoritatea vamală va continua să acorde o atenție prioritară domeniului respectiv. ”Domeniul analizei riscurilor reprezintă o componentă indispensabilă în întreg setul de măsuri antifraudă aplicate de către Serviciul Vamal, motiv pentru care vom continua să dezvoltăm acest instrument pentru a identifica și preveni potențialele riscuri care ar putea atenta la securitatea economică a statului. ”, a mai subliniat Grigore Ionițov.

La rândul său, șeful Oficiului EUBAM în Republica Moldova, Slawomir Pichor i-a felicitat pe reprezentanții Serviciului Vamal pentru elaborarea propriei Strategii de management al riscurilor, precizând că această inițiativă a aliniat Serviciul Vamal la practicile și standardele europene, fapt ce denotă încă o dată capacitatea autorității vamale de a corespunde exigențelor actuale.

Seminarul s-a axat pe cinci teme principale: taxonomia riscurilor vamale - clasificarea și înregistrarea riscurilor, evaluarea performanței în managementul riscurilor, instrumentele informatice analitice folosite în analiza riscurilor, analiza riscurilor și profilarea pasagerilor în traficul aerian și feroviar și metodele de analiză a riscurilor aplicate în comerțul electronic - profilarea parcelelor în serviciile poștale și de curierat rapid.

Gestionarea riscurilor ajută angajații Serviciului Vamal să identifice potențialele amenințări asociate cu mărfurile transportate peste frontiera Republicii Moldova, dar și să-i orienteze în determinarea amplorii verificărilor necesare.