You are here

Progresele și obiectivele Aparatului Central al Serviciului Vamal, raportate în cadrul ședințelor de bilanț

Subdiviziunile Aparatului Central al Serviciului Vamal  își încheie anul de activitate prin raportarea rezultatelor obținute în baza obiectivelor stabilite în Planurile de acțiuni. Progresele înregistrate sunt conținute în rapoartele prezentate în cadrul ședințelor de bilanț, prezidate de către Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie.  Ședințele s-au desfășurat pe parcursul a două zile și au reunit responsabili din cadrul Departamentului venituri și control vamal, Departamentului  antifraudă și conformare, precum și din cadrul subdiviziunilor autonome.

În cadrul reuniunilor, raportorii au avut misiunea de a relata despre realizarea măsurilor anunțate la începutul anului, prin expunerea detaliată a tuturor sub-acțiunilor întreprinse în acest scop. De asemenea, aceștia au trebuit să raporteze și despre acțiunile planificate pentru anul 2018, termenii de realizare, precum și despre indicii de progres așteptați.

În acest context, Directorul General al Vămii le-a solicitat tuturor entităților o abordare proactivă a sarcinilor trasate, astfel încât să fie asigurată eficiența tuturor măsurilor întreprinse.  Totodată, Vitalie Vrabie le-a cerut acestora intensificarea colaborării cu subdiviziunile teritoriale și sporirea frecvenței vizitelor în cadrul posturilor vamale.

O ședință de bilanț anual per sistem este preconizată pentru luna ianuarie a anului următor. Atunci vor fi prezentate o serie de date statistice privind volumul colectărilor la bugetul de stat, principalii indicatori de progres din domeniul antifraudă, precum și cele mai importante realizări ale Vămii pentru anul 2017 ce vizează măsurile de modernizare a activității vamale.