You are here

Procedura de declarare incompletă

La solicitarea declarantului, organul vamal poate accepta declarația vamală în detaliu (în continuare - DV) de plasare sub regimul vamal de import care nu cuprinde unele dintre date din DV. Cu toate acestea, DV trebuie sa includă cel puțin datele necesare pentru identificarea mărfurilor, conform Ordinului Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.197-200/876 din 31.12.2009), (în continuare- Norme tehnice DV).La solicitarea verbală a declarantului, organul vamal poate accepta DV de plasare sub regimul vamal de import fără a fi însoţită de unele documentele care trebuie anexate la DV. Cu toate acestea, DV trebuie sa fie însoţită cel puțin de acele documente a căror prezentare este necesară punerii în liberă circulație. Procedura declaraţiei incomplete se consideră aprobată de organul vamal prin acceptarea de către aceasta a declaraţiei vamale incomplete.

Termenul acceptat de organul vamal declarantului pentru comunicarea datelor sau pentru prezentarea documentelor lipsă nu poate depăși 30 de zile calendaristice de la data acceptării DV incomplete.