You are here

LISTA PERSOANELOR ADMISE LA INTERVIU

Lista candidaților admiși la interviu (concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante
în cadrul Biroului vamal Sud, anunțat la 29.12.2017)

Nr. d/o Numele, prenumele candidatului la concurs
1 Brăilă Anatolie
2 Turculeț Alexandru
3 Bujac Ion
4 Roșca Constantin
5 Cosoveanu Daniel
6 Samarțeva Ludmila
7 Hariton Inga
8 Ciobanu Viorel
9 Balan Oleg
10 Stoian Maria
11 Doraș Alexandru
12 Țuțuianu Mariana