You are here

LISTA ÎNVINGĂTORILOR A CONCURSULUI DIN 29.12.2017

    Lista învingătorilor concursului privind ocuparea
funcțiilor vacante (concurs pentru ocuparea funcțiilor
vacante în cadrul Biroului vamal Sud,
anunțat la 29.12.2017)

Nr. d/o Numele, prenumele candidatului
1 Turculeț Alexandru
2 Bujac Ion
3 Hariton Inga
4 Balan Oleg