You are here

LICITAȚIE PENTRU CONFECȚIONAREA AUTOCOLANȚILOR PENTRU ECHIPAMENTELE LABORATORULUI VAMAL

IMPEFO – IMprovement of cross – border cooperation between Moldova and Romania on PEtrolium and FOod Products, MIS – ETC 988

Our ref.: MIS-ETC 988/1.4.9: SERVICES FOR CREATION AND PRODUCTION OF INFORMATIONAL MATERIALS (STICKERS)

INVITAȚIE: LICITAȚIEPENTRU CONFECȚIONNAREA AUTOCOLANȚILOR (STICKERS)PENTRU ECHIPAMENTELE LABORATORULUI VAMAL
Serviciul Vamal al Republicii Moldova invită agenții economici la prezentarea ofertelor pentru confecționarea autocolanților (stickers)pentru Laboratorul Vamal.
Autocolanțul(sticker), reprezintă un element de vizibilitate al Programului Ro-Ua-Md și trebuie să corespundă cu cerințele din Manualul de Vizibilitate al Programului (http://www.ro-ua-md.net/programme/visual-identity/) în ceea ce privește dimensiunea, descrierea geometrică, culoarea, fundalul.

Unele specificații tehnice privind confecționarea autocolanților (stickers)le puteți găsi în anexă.
Dosarul de licitație va include:
- Invitația pentru participare;
- Termenii de referință,  inclusiv modelul autocolanțului (sticker) aprobat.
Oferta Dvstra trebuie să includă următoarele documente:
- Formularul Ofertei, inclusiv declarația ofertantului;
- Formularul Identificării financiare;
- Formularul juridic al entității;
- Formularul Ofertei financiare.
Formulare standard pot fi accesate la adresa www.customs.gov.md, rubrica achiziitii sau solicitate la adresaimpefo@customs.gov.md. Pentru contact: 022 574 229.
Termenul limită de prezentare a oferetelor este de 16 august 2015, ora 17:00 prin e-mail sau la adresa str. N. Starostenco, 30, mun. Chișinău, MD-2065, Serviciul Vamal al Republicii Moldova, EIP Proiectul IMPEFO.

CORNELIU TROFAILA,
Reprezentant legal al proiectului IMPEFO,
Sef, Departamentul venituri si control vamal