You are here

Împreună în lupta împotriva contrabandei cu ţigarete şi tutun

În perioada 26-29 octombrie 2015, în incinta Centrului chinologic al Serviciului Vamal, se desfăşoară Conferinţa Internaţională cu tematica ”Împreună în lupta împotriva contrabandei cu ţigarete şi tutun” cu participarea colaboratorilor vamali şi a poliţiştilor de frontieră din România, Ucraina, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Cehia, Franţa, OLAF şi EUBAM.

Scopul conferinţei a vizat schimbul de experienţă dintre părţile participante în depistarea tabacului şi produselor de tutungerie, precum şi analiza tendinţelor actuale în contracararea contrabandei cu ţigarete, informaţii cu privire la produsele de tutun şi compoziţia chimică a acestora.

Pentru Serviciul Vamal este prioritar contracararea fraudelor vamale ce ţin de contrabandă cu țigări, fapt expus ieri la conferinţă.

În cadrul acestei întruniri au fost demonstrate metode noi de detectare a tabacului şi produselor de tutungerie cu utilizarea cîinilor de serviciu antitabac.

Pe parcursul competiţiilor, patrupezii Serviciului Vamal au demonstrat capacităţi de reacţie sporită la toate probele simulate, fapt ce confirmă profesionalismul inspectorilor chinologi în activitatea pe care o desfăşoară.

Aşadar, câştigul este de partea celor mai puternici şi ingenioşi. La proba “Depistarea tabacului şi produselor de tutungerie” Serviciul Vamal al Republicii Moldova, în persoana inspectorulului Ţurcan Eduard, a obţinut locul I, acumulînd 316 puncte, urmat de SV din Bulgaria, Ivanov Petar care s-a clasat pe locul II cu 293 puncte, apoi locul III l-a ocupat Moţăţăianu Florin cu 281 puncte, ANAF România.
Nominaţiile au fost realizate la compartimentele:
• unități de transport
• colete,bagaj
• control încăperi cu antrenarea inspectorilor chinologi
• exerciţii de ascultare/disciplina

La proba “Depistarea drogurilor” clasamentul general a fost ocupat în ordinea următoare:
I loc- Poliţia de Frontieră a RM, Domnişor Artur cu 304 puncte
Al II-lea loc- Serviciul Vamal al Ucrainei, Lepeţ Vitalie
Locul III – Pîslari Ghenadie, Ministerul Justiţiei al R. Moldova, Departamentul Instituţiilor Penitenciare

Tot în acest context, pe parcursul a câteva zile inspectori din cadrul Ministerului de Justiţie au fost instruiţi şi familiarizaţi cu diverse subiecte şi aplicații în vederea preluării celor mai bune metode de lucru, concomitent au preluat etapele de dresare şi metodele de dezvoltare a instinctelor necondiţionate, precum şi cele de dresare a patrupezilor în raport cu activitatea de serviciu.

În cadrul întrunirii, experţii externi şi-au expus propria experienţă şi noutăţile în domeniu aducînd exemple concrete din activitatea lor profesională.

Întrunirea şi-a adus aportul la  consolidarea cooperării  interdepartamentale dar, mai ales,  a colaborării transfrontaliere. Se urmăreşte vectorul în ascensiune de implementare a unor capacităţi profesionale care ar conduce la performanţe în combaterea traficului ilicit de droguri şi produse de tutungerie şi ar elimina anumite scheme de contrabandă, care dăunează grav bugetelor naţionale.

Secția Managementul Relațiilor Publice

Tel. 022 574 188