You are here

Formulare on-line

 

FORMULARUL

 

Baza normativă

 

  Hotărîrea Guvernului nr.385 din 16.06.2015 pentru punerea în aplicare a prevederilor secţiunii 34/2 din Codul vamal al Republicii Moldova
  Hotărîrea Guvernului nr.385 din 16.06.2015 pentru punerea în aplicare a prevederilor secţiunii 34/2 din Codul vamal al Republicii Moldova
  Hotărîrea Guvernului nr.385 din 16.06.2015 pentru punerea în aplicare a prevederilor secţiunii 34/2 din Codul vamal al Republicii Moldova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ordinul nr.80-o din 28.02.2012, privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la procedura de completare şi examinare a cererilor privind decizia tarifară prealabilă.
  Ordin nr. 325-o din 12.07.2012, privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la procedura de solicitare şi emitere a informaţiilor obligatorii privind originea mărfurilor
 

Ordinul Serviciului Vamal nr.412-O din 23.09.2014 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind completarea certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor. 

Hotărîrea Guvernului nr.1599 din 13.12.2002 cu privire la regulile de origine a mărfurilor.

 

Ordinul Serviciului Vamal nr.412-O din 23.09.2014 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind completarea certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor.

Hotărîrea Guvernului nr.1599 din 13.12.2002 cu privire la regulile de origine a mărfurilor.

 

Ordinul Serviciului Vamal nr.412-O din 23.09.2014 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind completarea certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor. 

Hotărîrea Guvernului nr.1599 din 13.12.2002 cu privire la regulile de origine a mărfurilor. 

 

Hotărîrea Guvernului nr.1599 din 13.12.2002 cu privire la regulile de origine a mărfurilor